Europese Commissie gaat aan de slag met verduurzaming financiële sector

BRUSSEL, 8 maart - De Europese Commissie presenteerde donderdag een actieplan om duurzaamheid een centrale plek te geven in de financiële sector. GroenLinks pleit al jaren voor maatregelen om te breken met het fossiel kortetermijndenken in de financiële sector en juicht deze belangrijke stap toe.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: "Dit actieplan breekt met het verleden waarin winst en rendement de enige doelen waren. 'Na ons de zondvloed' is nog altijd te veel het devies in de financiële wereld. We moeten de juiste prikkels inbouwen zodat we nu de investeringen krijgen die we morgen nodig hebben. Geld lenen aan een grootschalig gasproject of een bedrijf dat naar olie zoekt op de Noordpool maakt onze economie instabieler en druist in tegen de klimaatafspraken uit Parijs."

Het actieplan voorziet een breed scala aan maatregelen om kapitaalstromen in de richting van duurzame en langetermijninvesteringen te bewegen. Daarvoor komt er een wettelijke omschrijving van welk soort investeringen kwalificeren als duurzaam. Ook worden de verplichtingen opgeschroefd voor financiële spelers om de risico’s van onder andere klimaatverandering te integreren in de bedrijfsvoering. Tenslotte wil de Commissie voor meer transparantie zorgen over de manier waarop bedrijven omgaan met duurzaamheid.

Eickhout constateert dat de Europese Commissie in het actieplan veel nadruk legt op het definiëren en stimuleren van groene investeringen en minder op wat er moet gebeuren met vervuilende investeringen uit het verleden:

“De motivatie van veel bedrijven en politici is groot om te definiëren wat groene investeringen zijn en om cadeautjes te geven aan banken die deze investeringen financieren, bijvoorbeeld in de vorm van lagere kapitaaleisen. Dat is riskant uit het oogpunt van financiële stabiliteit. Een moeilijkere vraag is: hoe definiëren en ontmoedigen we niet-duurzame investeringen en wat doen we met bedrijven en overheden die de economie van gisteren subsidiëren? De Europese wetgevers moeten die cruciale kwestie ook bij de hoorns vatten”.

De eerste wetgevende voorstellen die volgen uit dit actieplan worden in mei van dit jaar verwacht.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook