Europese Commissie, haal het landbouwvoorstel van tafel

Brussel, 28 oktober 2020 - GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout wil dat de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, het voorstel voor de herziening van het Europese landbouwbeleid terugtrekt en met een nieuw voorstel komt. Eickhout: “Zoals het er nu uitziet, staan de voorwaarden voor de besteding van honderden miljarden euro’s landbouwsubsidies haaks op de doelstellingen uit de Green Deal. De Commissie zegt de Green Deal als hoofdprioriteit te hebben. Als ze hun woorden serieus nemen, moet er serieus groen landbouwbeleid komen.”

39 Groene Europarlementariërs ondertekenen de brief, zij roepen Europarlementariërs van andere partijen en bezorgde mensen op zich hierbij aan te sluiten. Eickhout: “De landbouwsector moet hoognodig verduurzamen, daarom is het cruciaal dat de grote pot landbouwgeld optimaal wordt ingezet. Er zijn goede basiseisen nodig waaraan boeren moeten voldoen om subsidie te krijgen, zoals het creëren van ruimte voor de natuur en minimaal pesticidengebruik. Ook zijn duidelijk afrekenbare milieudoelen nodig zodat alle EU-landen vergelijkbare inspanningen leven. Het Europees Parlement en de Europese Raad laten dat na. De pesticiden-, kunstmest-, en natuurdoelen uit de Green Deal zijn in gevaar.”

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vormt een derde van het EU-budget, bijna 400 miljard euro wordt de komende zeven jaar uitgekeerd als landbouwsubsidie. Eickhout: “Een groot deel van het probleem is dat er een zwak en verouderd voorstel van de Europese Commissie op tafel ligt dat het beginpunt van alle onderhandelingen is, dat bepaalt het verdere verloop van het proces.”

Dat voorstel kwam van de vorige Europese Commissie en lag direct onder vuur van de Europese rekenkamer en wetenschappers wegen het gebrek aan vergroening. De nieuwe Commissie veranderde niks aan het het GLB-voorstel en stelde afgelopen mei zelfs dat het voorstel niet in lijn is met de Green Deal. Daarbij sprak de Commissie de verwachting uit dat het Europees Parlement en Europese landbouwministers het voorstel zouden verbeteren. 

“Maar tijdens de stemming in het Europees Parlement werd vorige week duidelijk dat de kloof met de Green Deal alleen maar groter is geworden. Voor de geloofwaardigheid van de Commissie is de enige optie dat ze met een nieuw voorstel komt dat wel in lijn is met de klimaat- en natuurdoelen”, aldus Eickhout

Lees de brief van de Groene Europarlementariërs aan de Europese Commissie hier.

 

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

 

 

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht