Europese Commissie: Kilometerheffing is de weg vooruit om files op te lossen en om CO2-uitstoot te verminderen

BRUSSEL, 31 mei - Ook de Europese Commissie steunt kilometerheffing als de manier om files aan te pakken en om de CO2-uitstoot van de transportsector te verminderen. Het zogenaamde mobiliteitspakket met Europese transportwetgeving die eurocommissaris Violeta Bulc woensdag presenteerde, sluit daarbij aan bij de plannen van Europarlementariër Bas Eickhout eerder deze maand publiceerde. Over de sociale component van de wetgeving is Eickhout een stuk minder te spreken.

“Dit voorstel vormt een degelijke basis voor hoognodige hervormingen in de Europese transportsector”, zegt Eickhout. “Een kilometerheffing op basis van afstand en CO2-uitstoot is de weg vooruit. Op deze manier betaalt de verbruiker ook écht voor zijn gebruik van infrastructuur én voor de vervuiling. Dit leidt ook tot een bewuster gebruik, wat ook zijn weerslag heeft op de met zwaar files belaste steden.”

EU-landen mogen zelf beslissen of ze een kilometerheffing invoeren, maar met het voorstel worden de mogelijkheden waaruit de landen kunnen kiezen beperkt, om te voorkomen dat er 28 verschillende systemen komen. De EU-landen die al systemen voor kilometerheffing hebben, zoals een snelwegvignet, moeten overstappen op een systeem op basis van daadwerkelijk gebruik.

De sociale voorstellen uit het mobiliteitspakket zijn echter wel problematisch voor Eickhout. De Commissie doet niks aan de problemen door oneerlijke concurrentie in de transportsector waar vooral vrachtwagenchauffeurs het slachtoffer van zijn. De regel dat de sociale minimumvoorwaarden moeten gelden in het land van tewerkstelling zou niet gelden voor werk in het buitenland van minder dan drie dagen.

“Dat werkt misbruik alleen maar in de hand. Het is juist de taak van Europa om op te komen voor de rechten van deze werknemers, niet om ze verder uit te hollen”, aldus Eickhout.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook