Europese deal over CO2-normen nieuwe auto’s vanaf 2030

Brussel, 17 december Vandaag is er een compromis bereikt voor nieuwe Europese wetgeving die met ingang van 2030 de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s moet terugdringen. De Europese Commissie stelde een verlaging van 30 procent voor. Het Europees Parlement wilde met 40 procent een stap verder gaan. Tijdens de trialoog - Commissie, Parlement en Raad - is vandaag besloten tot een verlaging van de CO2-uitstoot met 37,5 procent.

‘Daarmee gaan we de goede kant op. Maar we moeten goed in de gaten houden dat er geen mazen in de wet zitten die autoproducenten de gelegenheid geven ondanks strengere normen opnieuw te gaan sjoemelen’, zegt GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout.

'Het compromis dat vandaag is gesloten is beter dan de Commissie oorspronkelijk heeft voorgesteld, en nadert de emissiedalingen die het Parlement heeft voorgesteld’, constateert Eickhout.

‘Opnieuw laten de Europese regeringen en de Commissie hun oren hangen naar de lobbyisten van de auto-industrie. Gelukkig hebben het Europees Parlement en de duizenden mensen die de afgelopen weken de straat op gingen voor een beter klimaat de druk kunnen opvoeren voor strengere CO2-normen’, stelt klimaatdeskundige Eickhout.

‘Strengere normen zijn nodig om klimaatveranderingen tegen te gaan. Maar ze bieden ook kansen om te investeren en banen te creëren in een groeiende sector: die van de zero-emissie auto-industrie. Wie wil er nou geen schone lucht in de steden?’

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook