Europese digitale interne markt mist visie en durf

BRUSSEL, 6 mei 2015 - De nieuwe plannen van de Europese Commissie voor een Europese interne markt voor digitale producten en diensten hangt aan elkaar van compromissen en oude ideeën en mist samenhang en visie. Daarmee dreigt het een gemiste kans te worden om een impuls te geven aan de ontwikkeling van de digitale economie in Europa, vindt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini.

“De Europese Commissie had de mogelijkheid om de digitale ontwikkeling van Europa vlot te trekken, maar het lukt de nieuwe eurocommissarissen niet. We blijven zitten met een versnipperd Europees digitaal landschap waarin vrije roaming en echte netneutraliteit niet zijn geregeld. Innovatieve bedrijven worden afgeremd door een verouderd auteursrechtsysteem en onwerkbare belastingregels,” stelt Sargentini.

Het recept voor een succesvolle digitale interne markt bestaat volgens Sargentini uit vijf hoofdpunten:

  • Een investeringsimpuls in Europese cloudaanbieders, ook om weerwerk te kunnen bieden tegen buitenlandse spionagewetten;
  • Een fundamentele keuze om overheden gebruik te laten maken van open source en open standaarden, om verspilling tegen te gaan en samenwerking te verbeteren;
  • Een herzien auteursrechtensysteem, dat uitgaat van toegankelijkheid van culturele producten en dat de ontwikkeling van innovatieve nieuwe verdienmodellen stimuleert in plaats van tegengaat;
  • Tegengaan van monopolistische machtsconcentraties bij zoekmachines, app-stores en sociale netwerken;
  • Snelle overeenstemming over openstaande voorstellen met strikte handhaving van netneutraliteit, een einde aan roaming binnen de EU en zinvolle gegevensbescherming.
Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook