Europese Groenen eisen debat rond verslechtering situatie in Hongarije

BRUSSEL, 18 december - Duizenden Hongaren protesteren al dagenlang tegen de nieuwe wetten die hun fundamentele rechten inperken. Het Hongaarse parlement nam vorige week een reeks wetten aan die de democratie en rechtsstaat verder aantasten.
 
GroenLinks Europarlementariër en Hongarije-rapporteur Judith Sargentini: ‘Het wordt van kwaad tot erger in Hongarije. We moeten de Hongaarse burgers helpen voor hun rechten op te komen. We eisen dat de Europese ministers en de Europese Commissie optreden, en in de tussentijd verzoeken wij met spoed een plenair debat. Stilstaan en toekijken is geen optie.’
 
Bij de nieuwe wetgeving die is aangenomen richten de protesten zich nu vooral tegen de ‘slavenwet’. Op grond van deze wet kunnen werkgevers hun werknemers vierhonderd uur per jaar laten overwerken en die overuren krijgen werknemers pas na drie jaar uitbetaald. Daarnaast wordt er een nieuw systeem van administratieve rechtbanken opgericht. Deze rechtbanken buigen zich over zaken die onder de verantwoordelijkheid vallen van de Hongaarse regering zoals corruptie, vrijheid van vereniging en verkiezingen. De minister van Justitie mag zelf de nieuwe rechters aanstellen.
 
‘Dit zijn duidelijke aanvallen op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, een hoeksteen van een rechtsstaat," aldus Sargentini. "Hongarije is een Europese lidstaat maar het voldoet al langer niet meer aan de waarden waaraan het zichzelf vrijwillig heeft verbonden toen het toetrad in 2004. Wanneer gaan de Europese regeringsleiders nu eindelijk eens aan de slag en Hongarije vertellen waar het op staat?’
 
In september onderschreef het Europees Parlement de conclusies van het Hongarije-rapport van Sargentini. Na een uitgebreid onderzoek kwam Sargentini met een forse lijst aan inbreuken op de Hongaarse democratie en rechtsstaat en concludeerde dat er een duidelijk gevaar bestaat van een ernstige schending van de Europese waarden.
 
In het rapport wordt uiteindelijk een Artikel 7-procedure aanbevolen die ertoe kan leiden dat Hongarije haar stemrecht in de EU-besluitvorming verliest. Het is nu aan onze Europese ministers om na eigen onderzoek Hongarije te helpen terug te keren naar een gezonde democratie, zegt Sargentini.
 
‘Terwijl onze ministers de tijd nemen om uit te zoeken hoe ze het proces gaan vormgeven, gaat het er verschrikkelijk aan toe in Hongarije. Sinds het aannemen van mijn rapport is niet alleen de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht verder aangetast, ook de persvrijheid staat onder druk. Ook de academische vrijheid heeft te lijden onder het regime van Orbán, sinds de Centrale Europese Universiteit heeft aangegeven haar studie activiteiten te verhuizen naar Wenen.’
 
Sargentini maant de Europese ministers tot haast en verzoekt ook de Europese Commissie om daadkracht te laten zien. ‘Hongarije verandert in een autocratie. In de tussentijd wil ik de Hongaren laten weten dat ze niet alleen staan. Wij blijven opkomen voor onze gedeelde waarden van democratie, rechtsstaat en fundamentele rechten.’
Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook