Europese Groenen stellen slimmere verdeling van asielzoekers over Europa voor

BRUSSEL, 25 februari 2016 - Voorafgaand aan de voorstellen van de Europese Commissie presenteren de Europese Groenen vandaag hoe asielzoekers in de Europese Unie effectiever en eerlijker verdeeld kunnen worden. Een systeem dat niet alleen voor de asielzoeker eerlijker is maar ook de lasten voor EU-landen beter verdeelt. “De huidige aanpak van de vluchtelingensituatie in de EU faalt”, stelt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini vast. “We zien een domino-effect ontstaan in Oost-Europa wanneer een lidstaat als Oostenrijk een asielzoekersquotum instelt. We zien dat landen kleine onderonsjes organiseren in plaats van een gezamenlijke aanpak op Europees niveau aan gaan.”

Het huidige systeem, het Dublin-systeem, regelt welk EU-lidstaat verantwoordelijk is voor de asielzoeker, maar dat werkt al jaren niet. Het leidt tot een onevenredige verdeling van asielzoekers over de lidstaten. Gezamenlijke solidariteit en verantwoordelijk is ver te zoeken. “Vrijwel alle vluchtelingen komen via Zuid-Europese landen binnen en die zijn daardoor verantwoordelijk voor de opvang. Dat komt West-Europese landen zoals Nederland goed uit, want die kunnen zo het probleem afschuiven”, aldus Sargentini.

De verplichte herverdeling van asielzoekers uit Italië en Griekenland dat dit probleem tijdelijk zou moeten ondervangen, werkt ook niet. Nog maar 639 asielzoekers van de afgesproken 160.000 zijn uit zuidelijke landen naar de rest van Europa verplaatst. Sargentini: “Het evenwicht is compleet weg, het Dublin-systeem is failliet. Een nieuw mechanisme van solidair verantwoordelijkheid nemen en delen is vereist.”

Op 8 maart komt de Europese Commissie met een voorstel tot herziening van Dublin. In aanloop naar dit wetsvoorstel komen de Europese Groenen met een eigen aanpak voor een slimmere verdeling van asielzoekers over Europa. De Groenen vrezen dat de voorstellen van de Europese Commissie mager zullen zijn en kiezen voor een totaal andere aanpak.

Niet langer afschuiven, maar slimmer verdelen op basis van objectieve criteria, die niet alleen rekening houden met het vermogen van landen om vluchtelingen op te vangen en te integreren, maar ook met de voorkeuren van een asielzoeker zelf. Bijvoorbeeld of er al familie in een EU-land woont. De verdeelsleutel die gebruikt moet worden bepaalt hoeveel asielzoekers een EU-land moet opvangen aan de hand van het aantal inwoners, de grootte van de economie, werkloosheidscijfers en het aantal asielzoekers dat een land al heeft opgevangen. Tegelijkertijd willen de Groenen dat Europa de lidstaten helpt de deelname van vluchtelingen in de samenleving beter te organiseren, zoals hulp bieden aan vluchtelingen bij het inschrijven van de kinderen in een school of hen toegang geven tot een opleiding.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook

Attachment Size
2016-02-24 Dublin paper Greens.pdf 717.59 KB