Europese hervorming gegevensbescherming een stap vooruit

STRAATSBURG, 21 oktober 2013 - De justitiecommissie van het Europees Parlement stemde vanavond in met de voorstellen van Groene Europarlementariër Jan Philipp Albrecht voor nieuwe spelregels voor bescherming van persoonsgegevens in Europa. De regels worden in de hele Europese Unie gelijkgetrokken en op een aantal punten wordt de bescherming strenger. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini vindt de aangenomen teksten een stap in de goede richting: “Het is goed dat er nu eenduidige Europese regels komen. Dat maakt het voor iedereen een stuk overzichtelijker.”

Een belangrijk resultaat is volgens Sargentini dat het bedrijven en instellingen in de nieuwe verordening wordt verboden gegevens te overhandigen aan buitenlandse opsporings- en inlichtingendiensten, op straffe van hoge boetes. Deze maatregel werd mogelijk door de onthullingen van Edward Snowden over de enorme omvang van de Amerikaanse en Britse spionagenetwerken. Sargentini: “Snowden was de ommekeer. Daarna viel er ineens te praten over deze voorstellen die de Groenen al maanden bepleitten.”

Andere voordelen van de nieuwe verordening zijn volgens Sargentini de versterking van de handhaving van privacyregels en hogere straffen bij overtredingen. Ook de betere bescherming van mensen die misstanden melden is goed nieuws. “Klokkenluiders zijn essentieel,” stelt Sargentini. “Zonder mensen als Snowden hadden we nog niets geweten over de omvang van de Amerikaanse en Engelse spionagenetwerken. Goed dus dat het Europarlement mensen als hem in bescherming wil nemen.”

Nadelen zijn er ook aan de nieuwe wet. Onder druk van de krachtige lobby zijn uitzonderingsbepalingen opgenomen die in de praktijk voor onzekerheid kunnen zorgen. Maar per saldo vindt Sargentini het resultaat positief voor de Europese burger. Sargentini: “Nu zijn de nationale regeringen aan zet. Het is belangrijk dat zij hun afhankelijkheid van Amerika laten varen. Ze moeten nu kiezen voor de belangen van de Europese burgers. Het Europarlement heeft die stap al gezet.”

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook