Europese meerjarenbegroting gaat goede richting op, maar mist echte ambitie

BRUSSEL, 2 mei - Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. presenteerde woensdag zijn voorstel voor de Europese meerjarenbegroting vanaf 2020. GroenLinks is positief over de richting, maar vindt de Europese Commissie te voorzichtig in haar ambities om de Europese Unie echt te moderniseren.

GroenLinks steunt het voorstel van de Commissie voor nieuwe financieringsbronnen, los van de bijdragen van de EU-lidstaten: inkomsten uit een Europese vennootschapsbelasting, uit het emissiehandelssysteem en een belasting op plastic.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Bram van Ojik: “Het is een goed en gedurfd voorstel om vanuit de EU tarieven voor bedrijven en vervuilers vast te stellen. Daarmee wordt het voor lidstaten moeilijker om elkaar op belastingen te concurreren en een race to the bottom te voeren. Met deze directe inkomsten voor de EU wordt de koehandel over afdrachten tussen lidstaten minder belangrijk. Dit proces staat immers een modernisering van de EU-begroting in de weg.”

De voorgestelde besteding van het budget lijkt in de goede richting te gaan (cohesiefonds gaat naar 29,2 procent van de begroting van 34,1 procent bij de huidige EU-begroting, landbouw naar 22,3 procent ten opzichte van 28,4 procent bij de huidige EU-begroting), maar de evolutie is te beperkt.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Een verschuiving van de oude cohesie- en landbouwfondsen naar toekomstgericht beleid, waaronder klimaat en innovatie, is de juiste keuze, maar GroenLinks wil een veel radicalere modernisering. Landbouwsubsidies moeten vooral naar kleinschalige en duurzame landbouw en structuurfondsen vooral naar de armste regio’s".  De wetgevende voorstellen voor de structuur- en landbouwfondsen komen aan het einde van de maand naar buiten. GroenLinks wil de landbouwsubsidies begrenzen op 50.000 euro per ontvanger per jaar.  

Van Ojik: “Dit voorstel biedt een redelijk  startpunt voor een begroting die beter is toegerust op de eenentwintigste eeuw, maar alleen als de lidstaten zich inzetten voor een betere besteding van het EU-geld bijvoorbeeld om klimaatverandering te beteugelen en fundamenteel onderzoek te bevorderen. Ik daag het kabinet uit om te gaan onderhandelen op de inhoud en niet alleen de omvang van de begroting centraal te zetten." 

Achtergrond: Tien punten om de Europese meerjarenbegroting eerlijker en duurzamer te maken

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook