Fossiele subsidies ontregelen energiemarkt

Brussel, 5 november 2013 - De Europese Commissie wil een einde aan de ongebreidelde subsidiëring van energie in Europa. In 2011 werden fossiele brandstoffen voor ongeveer honderd miljard euro gesubsidieerd zo bleek uit een eerdere versie van de publicatie. Er zou geen publieke steun verleend moeten worden aan bestaande, competitieve technieken, vindt ook GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout.

"De lidstaten subsidiëren al lange tijd fossiele energie. Deze steun aan grijze stroom verstoort de energiemarkt en houdt innovatie tegen. De fossiele subsidies moeten daarom zo snel mogelijk afgebouwd worden om innovatieve technieken een kans te geven."

Duurzame energie werd in 2011 voor slechts dertig miljard euro gesteund volgens de eerder gelekte communicatie. GroenLinks vindt ook dat sommige subsidies voor duurzame energietechnieken omlaag kunnen. Belastingbetalers zouden niet moeten opdraaien voor biomassa-bijstook in inefficiënte kolencentrales bijvoorbeeld. In plaats hiervan zou er meer steun moeten komen voor de echt innovatieve technologieën zoals wind op zee.

Eickhout onderstreept de analyse van de Europese Commissie dat het energiebeleid in Europa beter geharmoniseerd moet worden: "We moeten veel meer toe naar Europees, in plaats van nationaal, energiebeleid. Zo zijn er meer dan 50 deals van individuele landen met Rusland over gas: dat levert alleen Putin wat op."

GroenLinks streeft naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Helaas kiest de Commissie geen richting, waardoor volgens Eickhout het energienetwerk een lappendeken blijft. "Goed geïntegreerde energienetten kunnen de extra stroom als het wat harder waait veel beter opvangen dan nu het geval is. Maar zonder een duidelijk pad voor de Europese energievoorziening is het onmogelijk om te plannen welke pijpleidingen en stroomnetten er bijgebouwd moeten worden."

De successen van de Duitse energietransitie blijven onderbelicht in de communicatie, aldus Eickhout. Zo kijkt de Commissie niet naar wat het Duitse energiebeleid betekend heeft voor de lagere kosten voor zonne-energie. "Grootverbruikers betalen in Duitsland een lagere prijs voor hun stroom dan in Nederland, vanwege de keus voor duurzame energie. Miljoenen mensen werken daar in de groene energiebranche. Nederland mist de boot en hangt onderaan de lijstjes voor duurzame energie."

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook