Fractievoorzitters Europarlement kiezen op aandringen van Europese Groenen voor tijdelijke commissie belastingontwijking

BRUSSEL, 5 februari - De fractievoorzitters van het Europees Parlement hebben vandaag besloten om een tijdelijke commissie op te richten die onderzoek gaat doen naar belastingontwijking in de Europese Unie. De speciale commissie, die er komt na lang aandringen van GroenLinks, kan druk zetten op de Commissie-Juncker en de EU-landen om meer werk te maken van een rechtvaardig Europees belastingbeleid.

Eickhout: "Het Europees Parlement gaat uitzoeken op welke manier de regels zijn overtreden bij jarenlange praktijken van belastingontwijking in heel Europa. Dit biedt kansen om de nog altijd trage en halfslachtige aanpak van belastingontwijking een nieuwe boost te geven."

Aanvankelijk wilden de grootste fracties alleen een vrijblijvende resolutie aannemen over dit onderwerp. Alleen dankzij veel druk van de Groene fractie komt er een tijdelijke commissie die de complexe problematiek rond belastingontwijking grondig kan uitzoeken. GroenLinks hoopt dat belangrijke Europese en nationale politici voor de commissie zullen verschijnen om zich te verantwoorden voor de huidige situatie waarin multinationals vrijwel geen belasting betalen waardoor de rekening komt te liggen bij kleine bedrijven en burgers.

Er ging een langslepend politiek gevecht schuil achter de oprichting van de commissie. GroenLinks had voorgesteld om een volwaardige parlementaire enquête op te zetten maar dit werd geblokkeerd door de christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen. Pas toen de groenen de steun van een kwart van de Europarlementariërs verzamelden werden deze partijen alsnog gedwongen om een standpunt in te nemen. Vandaag besloten de fractievoorzitters van christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen tot het voorstellen van een tijdelijke 'bijzondere commissie' in plaats van een parlementaire enquête. Het mandaat van deze commissie wordt echter wel gebaseerd op de voorstellen van de Groene fractie.

Eickhout: "Ik vind het verwerpelijk dat de Parlementsvoorzitter Schulz de politieke keuze maakt om ons voorstel voor een volwaardige parlementaire enquête niet in stemming te brengen. Gesteund door de grote fracties ontzegt hij het Europees Parlement daarmee het sterkste instrument waarover het beschikt. De Groene fractie zal echter alles in het werk stellen om tot concrete en ambitieuze resultaten te komen tegen belastingontwijking in de tijdelijke commissie."

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook