Gemiste kans op socialere euro

Brussel, 2 oktober 2013 - De Europese Commissie heeft een kans gemist om een echte sociale poot onder de economische en montaire unie te zetten. In haar visie op de sociale dimensie van de euro blijven werkgelegenheid en armoedebestrijding ondergeschikt aan begrotingsdiscipline, vreest GroenLinks-Europarlementarier Marije Cornelissen.

Cornelissen: “Dit was de kans om de eenzijdige fixatie op de 3-procentnorm van Olli Rehn te verleggen naar een gebalanceerder, socialer Europees economisch beleid. De Commissie gaat de sociale verschillen binnen de eurozone beter “meten”, maar verzuimt om daar vervolgens het beleid op aan te passen.”

Eurocommissaris Andor van werkgelegenheid stelt voor om de economische situatie van eurolanden voortaan niet alleen te beoordelen op basis van hun overheidsfinanciën en concurrentiekracht, maar ook op basis hun sociale prestaties. Daartoe wordt een sociaal “scoreboard” met indicatoren als werkloosheid, ongelijkheid, koopkracht opgesteld.

“Het probleem is dat dit scorebord geen tanden heeft”, stelt Cornelissen. “Daar waar het  bestaand begrotings en economisch toezicht door Supercommisaris Rehn echt bindende werking heeft voor lidstaten, blijft de sociale kant van de zaak opnieuw vrijblijvend.”

Voor de langere termijn voorziet de Europese Commissie de noodzaak van een eurozonebegroting met een mechanisme om de grote verschillen in werkloosheidscijfers tussen de lidstaten op een sociaal verantwoorde manier aan te pakken. GroenLinks wil dat er snel een serieuze discussie voor een dergelijke instrument komt waarmee eurolanden in laagconjunctuur gecompenseerd kunnen worden met tijdelijke bijdragen van landen in hoogconjunctuur. “Door de pieken en dalen uit de conjunctuur binnen de eurozone te halen kan de totale werkloosheid afnemen zonder ingrijpende bezuinigingen of het snijden in de lonen”, aldus Cornelissen.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook