Glyfosaat: Groenen willen openheid van zaken via Europese rechter

BRUSSEL, 1 juni - Als het gaat over het openbaar maken van onderzoek naar de gevolgen van onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat op gezondheid en milieu, wegen commerciële belangen of het algemeen belang dan zwaarder? Daar draait de rechtszaak om die de Europese Groenen vandaag aanspannen bij het Europese Hof van Justitie. Bas Eickhout is er namens GroenLinks bij betrokken.

“Ik wil gewoon weten op basis van welk onderzoek de Europese instanties concluderen dat glyfosaat veilig is”, stelt Eickhout. “Zeker als er tegelijkertijd onderzoek is van het IARC, het belangrijkste kankeronderzoeksinstituut, dat zegt dat glyfosaat een kankerverwekkend effect op mensen lijkt te hebben.”

In Europa bepaalt EFSA, de Europese organisatie die gaat over voedselveiligheid, of glyfosaat als onkruidbestrijdingsmiddel veilig is en of het in de Europese Unie gebruikt mag worden. “De crux zit ‘m in het feit dat dit oordeel van EFSA over glyfosaat berust op bewijs dat IARC niet bezit”, legt Eickhout uit.

Het gaat dan om studies van bedrijven die hun glyfosaatproducten goedgekeurd proberen te krijgen voor verkoop. “Maar EFSA geeft belangrijke onderdelen van deze studies niet vrij omdat het de commerciële belangen van de bedrijven die de studies bezitten, zou kunnen schaden. Dit ondermijnt de wetenschappelijke kwaliteit van de studies omdat andere wetenschappers ze niet kunnen controleren.”

Volgens Eickhout is deze manier van handelen door EFSA in strijd met het Verdrag van Aarhus dat toegang tot informatie over milieuaangelegenheden garandeert. “Na een jaar lang meerdere pogingen gedaan te hebben om alle relevante informatie boven tafel te krijgen, proberen we  het nu via de rechter.”

Eickhout benadrukt de rechtszaak geen aanval op EFSA is. “Integendeel. Onafhankelijke EU-agentschappen als EFSA zijn enorm belangrijk en ik waardeer hun werk. Deze rechtszaak is enkel een poging om juridische duidelijkheid te krijgen. Duidelijkheid over welke informatie openbaar moet zijn en welke informatie als commercieel geheim moet worden gezien.”

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook