GroenLinks blijft tegen CETA en wil uitstel om democratische controle te versterken

BRUSSEL, 24 januari - Dinsdag stemt de handelscommissie van het Europees Parlement over de definitieve tekst van het handelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA). GroenLinks is fel tegen dit verdrag en zal tegen stemmen. De Groene fractie dient bovendien een voorstel in om de definitieve stemming uit te stellen totdat er afspraken zijn over de democratische controle op een uitvoeringscommissie die het handelsakkoord zal interpreteren.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Onze bezwaren tegen CETA blijven pal overeind staan. CETA beperkt de ruimte van de EU en Nederland om beleid te maken in het algemeen belang. Het maakt de bescherming van consumenten, milieu en werknemers ondergeschikt aan handel en geeft het bedrijfsleven nóg meer invloed. Het is onverantwoord om Europanen bloot te stellen aan deze gigantische gevaren voor een hypothetische extra groei van 0,08%.”

Zodra CETA is goedgekeurd wordt het zogenaamde CETA Joint Committee opgericht. Dit orgaan bestaat uit Canadese en Europese ambtenaren en wordt voorgezeten door de Canadese minister van handel en de Eurocommissaris voor handel. Het Joint Committee krijgt de macht om de bijlagen van CETA te wijzigen en verdragsteksten te interpreteren. Zo kan het bijvoorbeeld besluiten over de eisen aan voedselveiligheid om te mogen importeren naar de EU.

Eickhout: “Dit soort besluiten moeten democratisch te controleren zijn. Europarlementariërs die instemmen met CETA zonder dat er afspraken zijn gemaakt over de parlementaire controle, nemen hun taak niet serieus.” De Groene fractie dient daarom een amendement (pdf) in waarin uitstel van de goedkeuringsprocedure wordt voorgesteld, zodat er tijd is om afspraken te maken over hoe de controle op het Joint Committee eruit moet zien.

Er is een grote kans dat een meerderheid van christendemocraten, liberalen en sociaaldemocraten in de handelscommissie hun goedkeuring geven aan CETA. In dat geval zal het gehele Europees Parlement in februari of maart over het verdrag stemmen. Als er dan opnieuw een meerderheid is, kan CETA voorlopig in werking treden en begint de ratificatie in de 28 EU-lidstaten.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook