GroenLinks: Juncker mag Europese Commissie gaan samenstellen

Straatsburg 15 juli – Het Europees Parlement zal naar verwachting Jean-Claude Juncker in een geheime stemming steun geven om de Europese Commissie samen te stellen. De Europese Groenen zullen verdeeld stemmen. Vorige week hadden zij in een hoorzitting Juncker aan de tand gevoeld. GroenLinks geeft uiteindelijk Juncker het voordeel van de twijfel na zijn optreden in het Parlement vandaag. Volgens GroenLinks-delegatieleider Bas Eickhout was het geen eenvoudig besluit mede omdat zijn benoeming gepaard gaat met achterkamertjes en theater voor de bühne.

“Uiteraard is Juncker niet onze droomkandidaat. Een Christendemocraat van het oude Europa waar wij juist tegen strijden. Tegelijk is het wel de kandidaat van de partij die als winnaar uit de bus kwam rollen. Voor ons is van belang of wij het idee hebben dat hij bereid is om de wensen van de Groenen te horen en daar rekening mee te houden. Wij geven hem de kans dit de komende maanden waar te maken.”

Juncker deed een aantal toezeggingen in Straatsburg waar GroenLinks hem aan wil houden. Zo beloofde hij zich in te zetten voor de door de Groenen gewenste Duurzame EnergieUnie en ambitieus klimaatbeleid en zegde hij Sargentini toe met haar te strijden voor transparantie in de strijd tegen brievenbusmaatschappijen. Ook zegde hij toe de flexibiliteit in het groeipact maximaal te willen benutten: soepeler omgaan met begrotingsdiscipline is voor GroenLinks een speerpunt van de afgelopen jaren geweest. Wel blijft Eickhout zorgen houden over zijn inzet voor een democratischer Europa. “Zijn benoeming is beklonken in de achterkamertjes van Sociaal Democraten, Christendemocraten en Liberalen. De fundamentele kritiek op het functioneren van de EU is bij hen alleen in campagnetijd aan de orde.” Juncker had het in het EP zich makkelijk kunnen maken, wetend dat hij de steun van een ruime meerderheid heeft. Volgens Eickhout deed hij echter een duidelijke poging om meer steun te vergaren dan wat in de achterkamertjes al beklonken was. ”Dat geeft ons hoop dat hij bereid is naar meer fracties te luisteren dan die van de coalitie. Hij bracht meer dan het theaterstukje van de partijen die een meerderheid vormen.”

GroenLinks geeft Juncker nu het voordeel van de twijfel. In oktober zal het Parlement moeten besluiten over de gehele Europese Commissie en haar werkplan. Dan zal moeten blijken of Juncker dan de steun ook werkelijk waard is. “Met name minder begrotingshavikken en goede bestuurders bij milieu, energie en klimaat zullen de maatstaf zijn waarop wij het voltallige College van Commissarissen zullen beoordelen,” aldus Eickhout. “

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook