GroenLinks krijgt stevige positie binnen Europese Groenen

De twee Europarlementariërs van GroenLinks, Bas Eickhout en Judith Sargentini, krijgen een stevige positie binnen de fractie van de Groenen in het Europees Parlement. Eickhout werd eerder al gekozen tot vicefractievoorzitter en penningmeester, nu zijn ook de plaatsen in vakcommissies en delegaties toegewezen. Zowel Eickhout als Sargentini krijgen een coördinerende rol binnen hun commissies.

Bas Eickhout

Eickhout neemt als penningmeester en vicefractievoorzitter zitting in het 'bureau' van de fractie van de Groenen in het Europees Parlement, te vergelijken met een fractiebestuur in de Nederlande politiek. Eickhout is lid van de milieucommissie (ENVI) van het Europarlement, waarin belangrijke dossiers als luchtkwaliteit, emissiehandel en klimaat op de rol staan voor de komende periode. Namens alle Europese Groenen is Eickhout coördinator in deze commissie.

Verder is Eickhout actief in de commissie voor Economische en Monetaire Zaken (ECON), waar zaken als de eurocrisis en begrotingsbeleid op de agenda staan, en in de commissie voor Vervoer en Toerisme (TRAN).  Met deze combinatie van commissies in de portefeuille van Eickhout is hij in staat om een extra impuls te geven aan Groene groei: het aanpakken van de crisis door Groene economie aan te jagen.

Op het gebied van buitenlandse betrekkingen is Eickhout lid van de delegatie met de Verenigde Staten, een belangrijke delegatie met het ook op de onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord TTIP tussen de VS en de EU. Eickhout is ook plaatsvervangend lid van de delegatie met China.

Judith Sargentini

Sargentini is namens de Europese Groenen coördinator in de commissie voor Justitie en Burgerlijke Vrijheden (LIBE). In deze brede commissie blijft ze de strijd tegen witwassen aanvoeren, maar komen ook dossiers als privacy en asielbeleid aan bod. Daarnaast is Sargentini actief in commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (DEVE), waarin onder andere de aanpak van conflictmineralen en het stimuleren van eerlijke handel spelen, en in de commissie Mensenrechten (DROI) die vinger aan de pols houdt bij het naleven van mensenrechten in de wereld, bijvoorbeeld bij de recente ontwikkelingen in Egypte.

Verder is Sargentini lid van de delegatie die betrekkingen onderhoudt met Zuid-Afrika en van de delegatie die bijeenkomt voor overleg met parlementariërs uit ACP-landen.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook