GroenLinks: maak einde aan fossiel kortetermijndenken in de financiële sector

BRUSSEL, 31 januari - De expertcommissie voor Sustainable Finance publiceerde vandaag haar eindrapport over de verduurzaming van het financieel stelsel in de EU. Daarin staan twee doelstellingen centraal: zorgen dat de financiële sector gaat bijdragen aan de strijd tegen opwarming van de aarde en zorgen dat de economie wordt beschermd tegen de financiële risico’s van klimaatverandering. GroenLinks wil dat de Europese Commissie snel werk maakt van deze aanbevelingen.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “‘Na ons de zondvloed’ is nog altijd te veel het devies in de financiële wereld. We moeten de juiste prikkels inbouwen zodat we nu de investeringen krijgen die we morgen nodig hebben. Geld lenen aan een grootschalig gasproject of een bedrijf dat naar olie zoekt op de Noordpool maakt onze economie instabieler en druist in tegen de klimaatafspraken uit Parijs. De EU is aan zet om dit soort marktfalen aan te pakken.”

De expertcommissie beveelt onder andere aan om aan Europese definities te werken over wat duurzame investeringen zijn. Ook zou de EU voor transparantie moeten zorgen over de blootstelling aan klimaatrisico’s van financiële instellingen. Deze risico’s moeten bovendien geïntegreerd worden in het risicomanagement van financiële bedrijven en toezichthouders. De expertcommissie vraagt daarnaast om de tijdshorizon van grote beleggers te verlengen.

Eickhout ziet kansen voor de EU om wereldwijde leider te worden op het gebied van Sustainable Finance maar waakt voor een te beperkte aanpak van verduurzaming van het financiële stelsel: “De motivatie van veel bedrijven en politici is groot om te definiëren wat groene investeringen zijn en om cadeautjes te geven aan banken die deze investeringen financieren, bijvoorbeeld in de vorm van lagere kapitaaleisen. Dat is riskant uit het oogpunt van financiële stabiliteit. Een moeilijkere vraag is: hoe definiëren en ontmoedigen we niet-duurzame investeringen en wat doen we met bedrijven en overheden die de economie van gisteren subsidiëren? De Europese Commissie mag die kwestie niet uit de weg gaan”.

GroenLinks wees al vroeg op de financiële risico’s van klimaatverandering met een studie naar de carbon bubble (of financiële CO2-zeepbel). Sindsdien hebben verschillende centrale banken en internationale organisaties de financiële risico’s van klimaatverandering onderkend. Bas Eickhout slaagde er in 2016 in om deze risico’s voor het eerst op te nemen in Europese wetgeving in de pensioenfondsenrichtlijn. “Nu is het tijd om alle relevante financiële wetgeving tegen het licht te houden en duurzaamheid daarin te integreren”, aldus Eickhout.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook