GroenLinks presenteert alternatief voor Junckers investeringsplan

STRAATSBURG, 26 november – “Een belangrijke stap richting economisch herstel, maar te riskant en zonder visie op de economie van de toekomst.” Dat stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout in een eerste reactie op de plannen van Juncker zoals vandaag gepresenteerd in het Europees Parlement. Volgens Eickhout maakt de Europese Commissie onvoldoende nieuw geld vrij en geeft Juncker niet aan waar de investeringen naar toe moeten gaan. De Europese Groenen presenteren vandaag een alternatief groen investeringsplan (pdf). “Juncker lijkt politieke keuzes uit de weg te gaan, terwijl juist een investeringsplan van deze grootte dat noodzakelijk maakt”, stelt Eickhout.

De Groenen laten in hun plan zien dat de aanpak van belastingontwijking en het afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen en kernenergie geld voor investeringen op tafel kan brengen. Juncker kiest er echter voor om weinig nieuw geld op tafel te leggen en te vertrouwen op een grote hefboomwerking die grote financiële risico's met zich meebrengt. Bovendien stelt Juncker te weinig voorwaarden aan wat wenselijke en onwenselijke investeringen zijn. Daarmee wordt een kans gemist om de Europa richting de groene economie van de toekomst te bewegen. Alleen een economie met schone energie en efficiënt gebruik van grondstoffen levert duurzame banen op. “We geven meer dan 400 miljard per jaar uit aan olie en gas van buiten Europa. Dat zijn bedragen die ik graag in de Europese economie zou investeren”, aldus Eickhout.

De groene fractie in het Europees Parlement presenteert vandaag een groen Europees investeringsplan van 750 miljard euro aan nieuw geld over een periode van drie jaar in reactie op de investeringsplannen van Europese Commissie. Dit plan geeft een duidelijke richting zet de Europese economie eindelijk op het spoor van een groene transformatie met duurzame werkgelegenheid zonder onverantwoorde financiële risico's waardoor de crisis veroorzaakt werd.

Bas Eickhout: "Europa snakt naar verstandige investeringen na jaren van werkloosheid door financiële luchtfietserij, falende bezuinigingen en verspilde subsidies aan vervuilers. Het groene investeringsplan geeft eerlijke antwoorden op de vragen waar het geld vandaan komt en waar het naartoe moet".

Waar komt het geld vandaan?

Het groene investeringsplan voorkomt grootschalige nieuwe schulden of onverantwoorde financiële constructies die de risico's van investeringen verhullen. Private investeringen vullen overheidsinvesteringen aan binnen simpele en strenge regels.

 • Een energie-besparingsfonds met de opbrengsten van het afschaffen van subsidies aan fossiele- en kernenergie, energiebesparingsmaatregelen en de veiling van CO2-emissierechten.
 • Een radicale Europese aanpak van belastingontwijking
 • Het rentevoordeel als gevolg van de eurocrisis waardoor landen als Duitsland en Nederland minder betalen voor hun leningen worden ingezet voor Europese investeringen.
 • De ECB verstrekt leningen onder strikte voorwaarden aan banken. In ruil voor goedkoop krediet van de ECB worden banken verplicht om leningen te verstrekken aan de reële economie. Ze worden bovendien verplicht om minstens 20% van het risico van de leningen te blijven dragen in plaats van dit door te verkopen.
 • De EU maakt heldere regels voor crowdfunding, zodat particulieren veilig in innovatieve projecten kunnen investeren.

Waar gaat het geld naartoe?

GroenLinks wil niet volledig aan de markt overlaten waar geïnvesteerd moet worden. We trekken de lessen uit domme investeringen in het verleden die de leefomgeving aantasten en de samenleving geen stap vooruit helpen: onrendabele vliegvelden, leegstaande woningen en wegen die naar nergens leiden. GroenLinks pleit al jaren voor een Green New Deal waarin de economie gaat zodat werkgelegenheid ook in de toekomst gegarandeerd is. De prioriteiten voor investeringen zijn wat GroenLinks betreft:

 • Een Groene energie-unie: infrastructuur voor duurzame energie, energiebesparing.
 • Duurzaam transport: betere treinverbindingen, electrische auto's, fietsinfrastructuur.
 • Verduurzaming van de landbouw en visserij
 • Een Circulaire economie waarin afval wordt hergebruikt en superefficiënt wordt omgesprongen met grondstoffen.
 • Verbetering en vergrijzingsproof maken van de zorg
 • Onderwijs en opleiding van werknemers
 • Aanzienlijke verhoging van het budget voor onderzoek en innovatie
 • Een digitale economie waarin data veilig is en copyright gemoderniseerd is.

Ook liberalen en sociaaldemocraten hebben een investeringsplan gepresenteerd. Eickhout is echter niet overtuigd van hun aanpak: "Die plannen bestaan vooral uit grootschalige deregulering, ongedekte belastingverlagingen of investeringen in de economie van gisteren".

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook

Attachment Size
Green_Investment_Plan_for_Europe_EN.pdf 304.01 KB