GroenLinks presenteert ontwerp-verkiezingsprogramma “Ons Europa”

BRUSSEL, 3 oktober 2013 - Op 22 mei gaat Nederland naar de stembus om zijn vertegenwoordigers in het Europees Parlement te kiezen. GroenLinks presenteerde afgelopen weekend de lijsttrekker die de kar zal trekken voor een groen en sociaal Europa. Vandaag overhandigde de voorzitter van de programmacommissie, senator Tineke Strik, hem het ontwerp-verkiezingsprogramma. Strik komt in het programma met vergaande maatregelen om Europa bewaker te laten zijn van sociaal beleid en motor van banen in een duurzame economie. GroenLinks wil de landen in crisis financieel overeind helpen zonder dat ten koste gaat van haar inwoners.

Strik is blij met het werk van haar commissie. “GroenLinks positioneert zich met dit programma als enige linkse partij helder vóór Europa, maar wel voor een Europa dat aan een grondige verbouwing toe is. Het pappen en nathouden van de overige partijen helpt niemand een steek verder.”

Het programma is een uitgebreide analyse van de problemen die GroenLinks signaleert en van de oplossingen waar de partij samen met haar zusterpartijen in Europa voor wil knokken. Daarom presenteerde GroenLinks haar programma bij de Europese Groene Partij in Brussel. De Europese Groenen zijn momenteel de vierde fractie in grootte in het Europees Parlement. GroenLinks levert drie Europarlementariërs en is trots op de resultaten die zij in de afgelopen jaren behaald hebben.

Europarlementariër Bas Eickhout benadrukt dat de Groenen voor een ander Europa staan dan het huidige. “In ons Europa wordt de macht van banken en financiële markten stevig ingeperkt. In ons Europa is meer democratische controle op de Europese Commissie, die nu in achterkamers haar dwingende maatregelen oplegt. In ons Europa lossen we de crisis op door banen te scheppen, niet door de economie kapot te bezuinigen. In ons Europa investeren we in groene energie en slaan we de weg in om wereldspeler te worden  in de duurzame economie.”

Het concept-verkiezingsprogramma is online te lezen en te downloaden op start.groenlinks.nl/conceptprogramma.

De hoofdpunten waar GroenLinks Europa op wil verbeteren zijn:

  1. Impuls voor banen door het verder beperken van de CO2-uitstoot in de EU: niet min twintig procent, maar min dertig procent in 2020. Dat betekent fors meer inspanningen voor schone energieproductie: meer ruimte voor lokale initiatieven, maar ook meer investeringen in grootschalige opwekking zoals windmolenparken op zee en zonne-energie in Spanje. Dat vereist een supergrid om de opgewekte energie te brengen waar de behoefte is.
  2. EU-subsidies niet langer naar vervuilende energie, maar alleen nog maar naar duurzame energie
  3. Stop met de landbouwsubsidies voor de grote boeren. Alleen duurzame landbouw en natuurbehoud heeft recht op deze steun in de rug. Ons eten wordt duurzaam geproduceerd en niet door heel Europa gesleept voordat het op ons bord belandt.
  4. Europa investeert meer in onderzoek en innovatie en maak die kennis publiek beschikbaar.
  5. Een minimumloon in alle lidstaten (en de nationale begrotingen sturen op participatie om sociale uitsluiting en armoede te voorkomen).
  6. Tegengaan van belastingontwijking met een Europees belastingbeleid inclusief terugdringen van het vetorecht.
  7. Geen bezuinigingen zolang het recessie is en dus de 3%-norm nu loslaten.
  8. Een democratischer Europa: verklein de Europese Commissie en maak deze politieker. De Europese Commissie legt meer verantwoording af aan het EP. De grootste politieke fractie in het EP levert de gecombineerde voorzitter van Commissie en Europese Raad.
  9. Europa uit de achterkamers. Meer openheid over onderhandelingen in de (Europese) Raad. Dan kunnen nationale parlementen beter sturen hoe hun land zich in Brussel opstelt, en heeft het EP meer zicht op de krachtsverhoudingen.
  10. Geef de Europeaan een stem! Europawijde referenda over belangrijke Europese besluiten.
Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook