GroenLinks scherpt Europees investeringsplan aan

STRAATSBURG, 16 mei - De begrotingscommissie en de commissie economische zaken van het Europees Parlement hebben hun standpunt ingenomen over de verlenging en herziening van het Juncker-investeringsplan (EFSI) dat in 2015 werd opgericht. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout heeft zich ervoor ingezet dat dit Europees investeringsfonds beter ten goede komt aan de omschakeling naar een duurzame economie. Het Europees Parlement besloot dat ten minste 40% van EFSI moet bijdragen aan het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs en dat de selectie van projecten strenger en transparanter wordt.

Eickhout: “De eerste ervaringen met het Juncker-investeringsplan zijn gemengd. Naast welkome investeringen in windparken en energiebesparingsprojecten heeft EFSI ook snelwegen en gasinfrastructuur gefinancierd. Dat moet snel anders.”

GroenLinks kreeg onder andere steun voor het voorstel om een ondergrens te bepalen voor de kwaliteit van projecten. Alleen als projecten op alle criteria een voldoende scoren, komen ze in aanmerking voor subsidie. Ook moet de commissie die projecten goed of afkeurt, meer openheid geven over hoe ze tot nu besluiten komen. Een voorstel van Eickhout om 20% van het beschikbare geld te reserveren voor energiebesparing werd helaas door een meerderheid van Europarlementariërs verworpen.

GroenLinks kreeg steun voor een strengere toets om te voorkomen dat projecten gefinancierd worden die ook zonder het fonds tot stand zouden komen. Bij sommige EFSI-projecten waren twijfels over de toegevoegde waarde van het EU-investeringsfonds. “Alleen projecten die de markt niet zelf kan financieren en echt bijdragen aan publieke doelen zoals duurzaamheid en werkgelegenheid zouden steun verdienen hulp van het investeringsfonds“, aldus Eickhout.

De nationale regeringen namen in december 2016 hun standpunt in over het Europees investeringsplan. Nu het Europees Parlement zijn standpunt heeft ingenomen, beginnen nog deze maand de onderhandelingen over de definitieve wetstekst.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook