GroenLinks: Te grote banken zijn in strijd met algemeen belang

STRAATSBURG, 3 juli 2013 - GroenLinks wil af van de situatie van te grote en risicovolle banken die leunen op de steun van belastingbetalers. Daarvoor is onder andere en strikte scheiding van nuts- en zakenbankactiviteiten noodzakelijk. Het Europees Parlement steunde deze oproep aan de Europese Commissie vandaag ten dele. Christendemocraten en liberalen zwakten het advies voor aankomende voorstellen voor bankhervormingen af.

Bas Eickhout: "Een fundamentele hervorming van de bancaire sector in Europa is nog altijd nodig om een einde te maken aan de miljarden aan overheidsgaranties en -subsidies die banken ontvangen omdat ze te groot zijn om zonder overheidsingrijpen failliet te kunnen gaan".

GroenLinks pleit voor een strikte scheiding tussen bankdiensten die essentieel zijn voor de economie en nooit mogen falen enerzijds, en speculatieve handelsactiviteiten anderzijds. Banken die handel drijven, kunnen essentiƫle bankdiensten daardoor niet langer in gevaar brengen en komen nooit in aanmerking voor redding door de staat. In de onderhandelingen over het advies van het Europarlement aan de Europese Commissie zorgden amendementen van christendemocratische en liberale Europarlementariƫrs ervoor dat het Europarlement slechts in omfloerste termen over scheiding spreekt.

"Het is te hopen dat de Europese Commissie zich laat leiden door het publiek belang in plaats van de bankenlobby wanneer het met voorstellen komt", reageert Eickhout.

Veel Europese banken zijn nog altijd zo groot dat ze een potentieel gevaar zijn voor de gehele economie. De aanname dat de overheid te grote banken overeind zal houden als die failliet dreigen te gaan, leidt ertoe dat die banken meer risico's kunnen nemen en zelfs kosten besparen dankzij lagere rentes op het geld dat zij aantrekken. Het CPB berekende onlangs dat de 150 grootste banken in de Europese Unie in 2011 daarmee rond de 92 miljard euro bespaarden. "Ondertussen blijven belastingbetalers voor een voldongen feit staan als het misgaat bij deze megabanken", aldus Eickhout.

Hervormingen in de bankensector zoals splitsing van banken, een hard maximum aan de verhouding tussen het uitgeleend geld en eigen vermogen van banken en strenge regels over de geordende afwikkeling van failliete banken zijn noodzakelijk om een einde maken aan banken die "too big to fail" zijn.

Eickhout: "Veel Europese banken zijn groter dan de economie van het land waarin ze gevestigd zijn. Dat levert simpelweg te grote risico's op. Zeker zolang er geen bankenunie is als volwaardige achtervang".

De Europese Commissie zal binnenkort voorstellen doen op basis van de input van het Europees Parlement en het advies van de bankenexpertgroep onder leiding van Erkki Liikanen.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook