GroenLinks verwelkomt Europees voorstel voor sanering probleembanken

BRUSSEL, 10 juli 2013 - Eurocommissaris Michel Barnier (Interne Markt) heeft vandaag een ambitieus voorstel gepubliceerd voor een Europees bankenresolutiemechanisme. Dat omvat een Europese resolutieraad, die de sanering of sluiting van probleembanken ter hand neemt, alsmede een Europees resolutiefonds, een door de banken zelf gevulde stroppenpot. Het Commissievoorstel is een onmisbare pijler van de Europese bankenunie, onderstreept GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

Volgens Eickhout is het Europees bankenresolutiemechanisme in twee opzichten essentieel. "In de eerste plaats verbreekt het de dodelijke omhelzing tussen kwetsbare banken en kwetsbare overheden. In de afgelopen jaren zijn landen als Ierland, Spanje en Cyprus daardoor aan de rand van de afgrond gebracht. In de tweede plaats legt het de rekening voor toekomstige bankenreddingen bij de banken zelf. Zij vullen de stroppenpot."

Eickhout doet een klemmend beroep op de regeringen van de eurozone om het Commissievoorstel niet te verwateren. "Als men in de hoofdsteden, met Berlijn voorop, terugkomt op de belofte van een echte bankenunie, is dat funest voor het vertrouwen in de euro en voor het herstel van de economie."

Volgens het voorstel neemt niet de resolutieraad, maar de Europese Commissie zelf het finale besluit om een bank te saneren of te sluiten. Dat is belangrijk voor de democratische controle, vindt Eickhout. Het Europees Parlement moet de Commissie ter verantwoording kunnen roepen voor wijze waarop probleembanken worden aangepakt, want dat allerminst een technocratische exercitie. "Nu de Commissie een steeds politiekere rol krijgt, moet het parlement zijn controlerende taak serieuzer gaan nemen", stelt Eickhout. "Het politieke programma van de volgende Commissie en haar voorzitter dient ook inzet te worden van de Europese verkiezingen in 2014."

Tegelijk met Barniers voorstel voor een bankenresolutiemechanisme heeft eurocommissaris Joaquín Almunia (Mededinging) een aanscherping van de richtsnoeren voor staatssteun aan banken bekendgemaakt. Vanaf 1 augustus mag geen enkele bank meer gered worden met overheidsgeld zonder dat op z'n minst de aandeelhouders en de achtergestelde crediteuren van de bank worden aangeslagen. Eickhout: "Stap voor stap komen de risico's van het bankieren te liggen waar ze horen te liggen: niet bij de belastingbetalers, maar bij de kapitaalverschaffers van banken."

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook