GroenLinks: Voorstellen economische en monetaire unie schieten tekort

BRUSSEL, 6 december - De Europese Commissie heeft voorstellen gepresenteerd voor de economische en monetaire unie. GroenLinks mist in de voorstellen een kritische evaluatie van de negatieve sociale effecten die het economisch beleid in de eurozone de afgelopen jaren heeft gehad.

GroenLinks-Europarlementarier Bas Eickhout: “Dit pakket doet onvoldoende om van de euro een stabiele en sociale munt te maken. Veel Europeanen hebben hard geleden onder het crisisbeleid van de afgelopen jaren. Ik heb er weinig vertrouwen in dat dit pakket mensen bij een volgende crisis wél tegen massale werkloosheid en sociale verschraling beschermt. De Commissie laat de begrotingsregels onbesproken. Ook een visie op eerlijke belastingen in de muntunie ontbreekt”.

De Europese Commissie presenteerde twee voorstellen om het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) en het Begrotingspact in EU-wet te gieten. Deze instrumenten zijn tijdens de crisispaniek in aparte verdragen gesloten buiten de EU om. Dit leidde onder andere tot forse kritiek van de Algemene Rekenkamer op de controle van het ESM. GroenLinks juicht het toe dat deze instrumenten nu binnen het normale democratische raamwerk van de EU worden geplaatst. “Het is een stapje vooruit dat het ESM nu onder Europese checks en balances van de EU komen te staan," aldus Eickhout. "Maar in het voorstel blijft het cruciale probleem bestaan dat financiële noodsteun en hervormingsprogramma’s zonder goede Europese democratische controle tot stand komen. Het begrotingspact is gebaseerd op verkeerde assumpties over wat goed begrotingsbeleid is. Dit mag niet zonder een kritische evaluatie in EU-wetgeving worden gekopieerd.”

Voor de langere termijn presenteert de Commissie plannen om een deel van de EU-begroting te gebruiken voor de stabilisatie van de eurozone bij schokken en om hervormingen te ondersteunen. Om de democratische besluitvorming te verbeteren zou de positie van eurogroepvoorzitter en Eurocommissaris voor de EMU samengevoegd worden in een Europese Minister van Financiën onder controle van het Europees Parlement. “Een gezamenlijke buffer voor eurolanden als het economisch tegenzit is een goed plan, zodat niet alleen naar de ECB gekeken wordt om de kastanjes uit het vuur te halen. Ik ben echter sceptisch of het Commissie-voorstel voldoende zoden aan de dijk zet om schokken effectief op te vangen. Het voorstel om meer financiële steun te geven in ruil voor hervormingen kan werken, maar daarvoor moeten de Europese Commissie eerst afstappen van economische dogma’s zoals ‘meer markt en minder overheid’.”

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook