GroenLinks wil versterking 'Europees poldermodel'

STRAATSBURG, 12 september 2013 - Werknemersbelangen in Europa moeten een sterkere stem krijgen. Dat vindt GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen. Het Europarlement riep vandaag op tot een bescheiden eerste stap voor betere grensoverschrijdende onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. GroenLinks wil snel een breder debat over een sterkere rol van de sociale dialoog in Europese besluitvorming.

Cornelissen: “De steeds verdere Europese integratie op economisch vlak raakt aan de belangen van werknemers. Toch is de vakbeweging en loonpolitiek voornamelijk nationaal georganiseerd. We moeten op zoek naar een manier om de sociale stem in het Europees economisch beleid te versterken.”

De Europese Commissie speelt sinds het versterkte toezicht op nationaal economisch beleid een steeds grotere rol in het arbeidsmarktbeleid en zelfs de loonontwikkeling. Werknemersbelangen werden daarbij regelmatig opzij gezet: landen in crisis kregen de opdracht aan om vooral te bezuinigen en de lonen te verlagen om concurrerender te worden. “Dat is een eenzijdige en asociale manier om de problemen in de eurozone aan te pakken. Een grotere rol voor Europese sociale partners kan daaraan tegenwicht bieden”, aldus Marije Cornelissen.

Grensoverschrijdende samenwerking van vakbonden kan voorkomen dat werkgevers werknemers uit verschillende landen tegen elkaar uitspelen door te concurreren op arbeidsvoorwaarden en lonen. Bovendien kan meer coördinatie tussen vakbewegingen voorkomen dat de loonontwikkeling in de verschillende landen van de eurozone te veel uiteen loopt. In de metaalsector zijn in de afgelopen decennia succesvolle grensoverschrijdende afspraken gemaakt tussen sociale partners.

Begin oktober komt de Europese Commissie met een visie voor de ontwikkeling van de sociale dimensie van de economische en monetaire unie. Daarin horen wat GroenLinks betreft ook voorstellen voor een sterkere rol van sociale partners in het Europees economisch bestuur en ideeën over een versterking van een grensoverschrijdend 'Europees poldermodel'.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook