GroenLinks zorgt voor belangrijke stap vergroening financiële sector

Straatsburg, 28 maart - Op voorstel van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout heeft een meerderheid van het Europees Parlement vandaag in met maatregelen om de financiële sector te vergroenen. Eickhout is rapporteur voor het wetsvoorstel voor een classificatie van duurzame investeringen. Deze classificatie helpt voor meer duidelijkheid voor investeerders en gaat greenwashing tegen. “De investeringen van nu bepalen hoe onze economie er over twintig jaar uitziet. De EU moet het voortouw nemen om financiële stromen zo snel mogelijk in lijn te brengen met het wereldwijde klimaatdoel”, aldus Bas Eickhout.

Het Europees Parlement zorgt op voorstel van Eickhout voor een aantal aanscherpingen van het wetsvoorstel. Zo wil het parlement dat alleen beleggingsproducten die aan wettelijke duurzaamheidsstandaarden voldoen als ‘duurzaam’ mogen worden verkocht. Ook stemde het parlement voor amendementen die definitie van duurzaam aanscherpen. Bijvoorbeeld door te eisen dat deze minimaal voldoen aan het Parijs-akkoord en ook mensenrechten in ogenschouw nemen. GroenLinks kreeg steun om zeker te stellen dat investeringen in kernenergie, kolen en gasinfrastructuur nooit onder de noemer "duurzame investeringen" op de markt terecht komen.

Het voorstel van GroenLinks om niet alleen duurzame investeringen, maar ook schadelijke investeringen in kaart te brengen werd verworpen door een rechtse meerderheid van christendemocraten, conservatieven en liberalen. Ook lag diezelfde meerderheid dwars om het in kaart brengen van duurzame en vervuilende investeringen ook op de bankensector toe te passen.

“Duurzaam investeren moet van uitzondering naar nieuwe norm worden. Een niche van groene investeringen is niet genoeg om de klimaatuitdagingen te lijf te gaan. Het is spijtig dat conservatieve en liberale Europarlementariërs meer klimaatambitie in de financiële sector blokkeren.”

Nu het Europees Parlement zijn standpunt heeft ingenomen is het wachten op een gezamenlijk standpunt van de lidstaten. Daarna beginnen de onderhandelingen over de definitieve wetstekst.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook