Handelsakkoord met Canada (CETA) dreigt voorlopig toegepast te worden

STRAATSBURG, 5 juni - De Europese Commissie stelde vanmiddag de procedure voor voor de ondertekening van het ingrijpende handelsakkoord van de EU met Canada (CETA). In tegenstelling tot eerdere uitingen van Commissie-voorzitter Juncker besloot de Commissie op het laatste moment om het akkoord door nationale parlementen te laten ratificeren. GroenLinks is echter bezorgd over het voorstel om CETA voorlopig toe te passen in afwachting van die nationale ratificatie.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Juncker is deels tot inkeer gekomen. Het plan om nationale parlementen helemaal te omzeilen is nu van tafel, maar dit controversiële akkoord dreigt nog steeds te worden toegepast zonder instemming van nationale volksvertegenwoordigers.”

GroenLinks is tegen het handelsakkoord tussen de EU en Canada omdat het bedrijfsleven daarmee te veel invloed krijgt op regels die er zijn om het algemeen belang te beschermen. Het kwalijkste element van CETA is de speciale mogelijkheid die het biedt aan buitenlandse investeerders om overheden aan te klagen in aparte tribunalen (ISDS/ICS). Dergelijke schadeclaims van bedrijven kunnen ongewenste druk zetten om wetten of besluiten die het milieu of consumenten moeten beschermen af te zwakken of uit te stellen. Ook beperkt het handelsakkoord de ruimte voor overheden om diensten in de toekomst terug te brengen publieke handen als ze dat zouden willen.

Hoewel nu is zeker gesteld dat CETA pas definitief geratificeerd is nadat 28 lidstaten en het Europees Parlement goedkeuring hebben gegeven, voorziet het voorstel van de Europese Commissie dat het akkoord al voorlopig wordt toegepast nadat het Europees Parlement gestemd heeft, maar voordat alle nationale parlementen hebben geratificeerd. Als het proces van ratificatie door nationale parlementen op hobbels stuit, kan deze voorlopig toepassing van CETA nog voor een onbepaalde tijd doorwerken. Het terugdraaien van voorlopige toepassing is zowel juridisch als politiek een lastige opgave.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Rik Grashoff wil daarom dat de Nederlandse minister Liliane Ploumen voorlopige toepassing tegenhoudt: “Met dit voorstel zitten we straks toch opgescheept met een apart rechtsstelsel voor multinationals, zonder dat de Tweede Kamer daarmee heeft ingestemd. Deze claimrechtspraak ondergraaft onze democratische rechtstaat en blijft nog jaren in stand, zelfs als we het verdrag uiteindelijk afkeuren. Minister Ploumen mag daarom niet akkoord gaan met voorlopige toepassing.”

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook