Handelsakkoord met Japan: EU leert niets van het verleden

BRUSSEL / DEN HAAG, 23 juni - “Europa lijkt niet te leren van voorgaande handelsverdragen,” dat concluderen de GroenLinksers Bas Eickhout (Europees Parlement) en Isabelle Diks (Tweede Kamer) na het lezen van de via Greenpeace gelekte stukken uit het te sluiten handelsakkoord met Japan. Eickhout en Diks juichen handel tussen Europa en Japan in principe toe, maar stellen dat handel in het teken moet staan van verbetering van bijvoorbeeld duurzaamheidseisen en gezondheid. Volgens hen laten deze voorstellen zien dat helaas nog immer de verdragen in het teken staan van deregulering en vrijhandel en vooral het belang van grote bedrijven dienen in plaats die van mens en milieu.  

Eickhout stelt vast dat de insteek vooral zoveel en zo goedkoop mogelijke vrijhandel is in plaats van het verbeteren van de standaarden voor mens en milieu: “Typerend is het onderdeel duurzaamheid, waar elk artikel begint met ‘de partijen erkennen het belang van’. Dat staat in schril contrast met de andere onderdelen die keiharde verplichtingen stellen over bijvoorbeeld handelstarieven.” Volgens Eickhout laten de vage bewoordingen rond duurzaamheid zien dat het geen prioriteit heeft. “Dat wordt nog eens onderstreept doordat de partijen wel verplicht worden om technische handelsbeperkingen – lees regels voor milieu of gezondheidsrisico’s – tegen het licht te houden.”

Diks verbaast zich dat wederom het democratisch proces beperkt is. “Het onderhandelingsmandaat is wederom niet openbaar, de gesprekken vinden plaats achter gesloten deuren en de parlementen mogen aan het einde slechts ja of nee zeggen.” Volgens Diks laten de perikelen rond Ceta en TTIP juist zien dat het van belang is om parlementen, NGO’s en burgers mee te nemen in het proces. “Globalisering raakt ons allemaal, in positieve en negatieve zin. Ik vind dat wij als politiek de vinger aan de pols moeten kunnen houden of we de verliezers van de globalisering tot een absoluut minimum kunnen beperken.” Diks wijst op onder andere kleinere boeren en bedrijven die niet tegen de prijzen van massaproductie op kunnen.

Ook de beruchte investeringsbescherming is weer terug te vinden in deze concept teksten. Europa zet weliswaar in op een modernere variant, maar aangezien beide landen een prima functionerende rechtsstaat zijn is het onnodig.  Eickhout: “Wederom tuigen we hier een apart rechtssysteem op waar burgers of overheden geen gebruik van kunnen maken. Slechts buitenlandse investeerders kunnen dit gebruiken om hun belangen te beschermen.” Bovendien wordt ook in dit verdrag weer een apart gremium ingesteld (Joint Committee) die na besluitvorming nog zaken aan het verdrag kan toevoegen. Het gaat namelijk om een zogenaamd ‘levend verdrag’. Diks “Dat kan dus betekenen dat zonder democratische controle handelsministers wijzigingen kunnen doorvoeren. Dat lijkt mij zeer onwenselijk.”

 

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook