Houd klimaat hoog op de agenda bij EU-top december

Brussel, 25 december 2020 - Het Europees Parlement debatteert vandaag over de Europese Raad van 10 en 11 december waar het klimaatdoel voor 2030 op de agenda staat. GroenLinks benadrukt dit cruciale besluit niet nog eens uit te stellen, ook al staan de regeringsleiders ook voor grote andere politieke kwesties, als het Hongaarse en Poolse verzet tegen respect voor de rechtsstaat, Covid-19 en Brexit.

De EU-top van december is de laatste onder het voorzitterschap van Duitsland. Aan het begin van het voorzitterschap beloofde Duitsland vaart te zetten achter het klimaatbeleid, deze top is daarvoor de laatste mogelijkheid. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “De wereld heeft klimaatleiderschap van de EU nodig om de belofte van klimaatneutraliteit in 2050 waar te maken. Met geloofwaardige klimaatdoelen en nieuw leiderschap in de VS kan de EU een succes maken van de klimaattop van Glasgow in 2021.”

De Europese Commissie stelt een CO2-uitstootreductie van 55 procent in 2030 voor en het Europees Parlement vraagt 60 procent. Steeds meer EU-landen scharen zich achter het voorstel van de Europese Commissie, maar enkele landen verzetten zich tegen dit doel.

De EU-top riskeert echter overschaduwd te worden door de Poolse en Hongaarse veto tegen de Europese meerjarenbegroting, omdat deze landen het koppelen van respect voor de rechtsstaat aan Europese subsidies niet accepteren. GroenLinks roept de regeringsleiders op om, net als het Europees Parlement, niet toe te geven aan de chantage van de Hongaarse premier Orbán en de Poolse premier Morawiecki. Er gaan geruchten dat het Duitse voorzitterschap uit is op een compromisvoorstel met de twee landen, wat onherroepelijk betekent dat het aanpakken van rechtsstatelijke gebreken minder effectief wordt. Europarlementariër Tineke Strik: "Het compromis tussen Parlement en Raad om rechtsstatelijke voorwaarden te stellen aan het budget, bevat nu alleen het noodzakelijke minimum. Nog meer concessies zal de EU verlammen."

“Het zou een grote fout zijn om Orbán en Morawiecki ook maar een millimeter tegemoet te komen. Na jaren van wegkijken moeten leiders een streep trekken. Als zelfs voor de besteding van Europees belastinggeld geen respect voor de rechtsstaat wordt verlangd, geeft de Europese Raad een carte blanche aan huidige én toekomstige autocraten en oligarchen binnen de EU”, aldus Strik.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

 

 

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

 

 

Deel dit bericht