Illegale ontbossing schreeuwt om aanscherping regelgeving

BRUSSEL 17 maart - Van alle EU-landen is Nederland de grootste importeur van producten die leiden tot illegale ontbossing. Dit is de schokkende conclusie van een vandaag verschenen Fern rapport[1] waarin tevens gesteld wordt dat verbetering en uitbreiding van bestaande regelgeving essentieel is om deze trend te doorbreken.

Europarlementariër Bas Eickhout: "Wanneer houden we nou eens op met die roep om minder regelgeving als de grootste milieuproblemen van deze tijd telkens weer tonen dat overheden juist meer actie moeten gaan ondernemen."

Door Nederlandse import ging in 2012 meer dan 230.000 hectare aan bos op onrechtmatige wijze verloren. Volgens Fern moet EU-wetgeving op het gebied van klimaat, energie, handel, financiën, consumptie en ontwikkelingssamenwerking herzien en uitgebreid worden.

Nederland heeft haar dubieuze koppositie te wijten aan de enorme invoer van palmolie voor biobrandstoffen. Bas Eickhout: "Dit rapport toont de desastreuze effecten van ons huidige biobrandstofbeleid. Het beleid is zo lek als een mandje, er zijn veel meer waarborgen nodig om ervoor te zorgen dat het gebruik van biobrandstoffen geen schadelijke gevolgen heeft."

De enorme import van soja voor de intensieve veehouderij is eveneens een grote boosdoener. "Hoog tijd dat de Nederlandse overheid in gaat zetten op kwaliteit in de landbouwsector in plaats van kwantiteit", aldus Eickhout. "Dat zal ook betekenen dat we minder vlees zullen gaan eten tegen een eerlijke prijs. Dat komt niet alleen de boeren, maar ook de kwaliteit op je bord ten goede."

Het rapport raadt aan om import van hout en houtproducten uit illegale bronnen aan banden te leggen. Dat zal makkelijker gaan zodra de vraag naar hout afneemt, bijvoorbeeld door meer recycling. Bas Eickhout: "Vandaag wordt wederom aangetoond hoe belangrijk het Europese voorstel voor een circulaire economie is dat onlangs van tafel werd geveegd."

"In Den Haag en Brussel heerst de overtuiging dat minder wetgeving per definitie betere regelgeving is. Willen we echter voorkomen dat de longen van onze aarde verloren gaan dan hebben we niet alleen betere, maar ook meer regels nodig."

 

[1] Nederlandse samenvatting in PDF

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook