Ingrijpend handelsakkoord met Canada mag parlementen niet omzeilen

BRUSSEL, 12 mei - Vrijdag komen de ministers van Handel van de 28 EU-landen bijeen om over het handelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA) te spreken. GroenLinks roept hen op om dit akkoord op geen enkele manier inwerking te laten treden voordat het Europees Parlement én nationale parlementen zich erover hebben kunnen buigen.

“Er is steeds meer weerstand tegen CETA”, zegt GroenLinks-Europarlemenariër Bas Eickhout.  “Het zou een grote fout zijn als de ministers het debat in hun parlementen omzeilen door het verdrag grotendeels voorlopig inwerking te laten treden. Verstrekkende handelsakkoorden als CETA en TTIP, die over veel meer gaan dan het afbouwen van tarieven, moeten door zowel het Europees Parlement als nationale parlementen worden behandeld.”

Mixed agreement

Naar verwachting zullen de ministers aan de Europese Commissie duidelijk maken dat CETA een zogenaamd mixed agreement of gemengd akkoord moet worden en dat het alleen inwerking kan treden na ratificatie door de nationale parlementen. Het gevaar bestaat echter dat alsnog grote delen van het verdrag voorlopig worden toegepast voordat nationale parlementen zich hebben kunnen uitspreken. GroenLinks wil dat de Europese Commissie en de Europese ministers hiervan afzien: zij moeten het volledige democratische proces netjes doorlopen.

Tegen CETA

GroenLinks is tegen CETA en hoopt dat het Europees Parlement en nationale parlementen het akkoord zullen tegenhouden. CETA bevat een geschillenmechanisme waarmee bedrijven EU-landen kunnen aanklagen buiten de gewone nationale rechter om. Dit geeft bedrijven ongewenst veel mogelijkheden om druk te zetten op overheden om wetten en besluiten naar hun hand te zetten. Ook legt CETA vast dat alle diensten geliberaliseerd moeten worden tenzij ze specifiek zijn uitgezonderd. Dit beperkt de ruimte voor overheden om diensten in de toekomst terug te brengen publieke handen als ze dat zouden willen.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook