Judith Sargentini European Fair Politician of the Year

Brussel, 25 juni 2013 - GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is uitgeroepen tot de Europese Fair Politician of the Year 2012-2013. Sargentini zette zich het afgelopen jaar het meest van alle 754 Europarlementariërs in voor eerlijk beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden. De Foundation Max van der Stoel reikt op dinsdag 25 juni in het Europees Parlement de Award uit aan Sargentini.

Sargentini: "De titel Europese Fair Politician of the Year is een prachtige steun in de rug om eerlijke handel hoog op de agenda te blijven zetten. Ik strijd ervoor dat Europa geen handelsverdragen sluit die de opbouw van ontwikkelingslanden in de weg staan. De handel die we drijven moet ten goede komen aan de plaatselijke bevolking, niet aan corrupte regimes, rebellengroepen of Europese multinationals, daar kan Europa een belangrijke rol in spelen."

Op aandringen van Sargentini komt de Europese Commissie met wetgeving die conflictmineralen van de Europese markt moet weren. Ze schrijft namens het Europees Parlement een rapport over de het voorkomen van de handel in conflictmineralen.

Op de Fair Politics websites voor de Europese ranking wordt bijgehouden wanneer Europarlementariërs zich via parlementaire vragen, amendementen of in opinies en rapporten inzetten voor ‘fair’ en coherent beleid. Sargentini zet zich in voor meer coherentie ten opzichte van ontwikkelingslanden in het Europese handelsbeleid. Ze houdt zich ondermeer bezig met toegang tot medicijnen, eerlijke handelsverdragen en conflictmineralen.

Fair Politics is een initiatief van de Foundation Max van der Stoel (voorheen Evert Vermeer Stichting). Al sinds 2002 lobbyt Fair Politics bij politici in Brussel en Den Haag om in al hun politieke keuzes rekening te houden met de belangen van ontwikkelingslanden. Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die het beleid voor ontwikkelingssamenwerking ondermijnen. Zo heeft beleid op het gebied van handel, belasting en klimaat vaak negatieve gevolgen voor ontwikkelingslanden.

Uitreiking Europese Fair politician of the Year:
Dinsdag 25 juni 2013
15:30 - 17.30 uur Zaal A5 G305,
Europees Parlement, Brussel
 

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook