Judith Sargentini naar Marrakech voor migratie-pact

Brussel, 5 december GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini reist aankomend weekeinde naar Marrakech met een delegatie van het Europees Parlement voor de intergouvernementele conferentie waar het veelbesproken migratiepact formeel zal worden aangenomen.

Na wekenlang tumult over het compact en welk land dit compact wel of niet kunnen ondersteunen zullen regeringsleiders, internationale organisaties en het maatschappelijk middenveld maandag en dinsdag samenkomen in Marokko om het compact te omarmen. Hoewel landen als Hongarije, Oostenrijk, Australië en de VS zullen ontbreken is de overgrote meerderheid van de 190 landen die in juli het migratiecompact aanleverden, aanwezig.

Voorafgaand aan de conferentie participeert Sargentini zondag in een paneldiscussie van de Heinrich Böll Stiftung over mobiliteit in Afrika.

Het migratiepact is een overeenkomst zonder verplichtingen, maar werkt als een samenwerkingskader dat definitief uiteenzet en best practices vastlegt. Het zet uiteen hoe het beste om te gaan met migratie, uitgaande van de stelling dat migratie een fenomeen is dat er altijd is geweest en ook altijd zal blijven. Het migratiepact geeft hierbij geen waardeoordeel of migratie goed of slecht is, maar concludeert enkel dat migratie er is en er ook altijd zal zijn.

Het Europees Parlement is sinds september 2016 nauw betrokken geweest bij het proces om het compact vorm te geven. Met name in 2017 en begin 2018, de fase waarin consultaties werden gedaan, is het Europees Parlement actief betrokken geweest. Sargentini is tevreden om te zien dat ondanks dwarsliggende landen de Europese Commissie volledig achter het migratiepact blijft staan.

Maandag en dinsdag zal de delegatie van het Europees Parlement, onder leiding van de voorzitter van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking Linda McAvan (S&D), in Marrakech de sessies van de conferentie volgen. Sargentini zal namens de Europese Groenen en als Nederlandse de ontwikkelingen ter plaatse volgen en duiden. Ook zal de delegatie spreken met Louise Arbour, VN speciaal vertegenwoordiger voor het migratiepact, alsook met andere VN-organisaties, delegaties van verschillende landen en partijen uit het maatschappelijk middenveld en regionale organisaties. Insteek van de gesprekken zal zijn om concrete afspraken te maken hoe tot een goede opvolging van de doelen te komen.

 

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook