Judith Sargentini rapporteur nieuwe Europese regels terugkeer uitgeprocedeerde asielzoeker

Brussel, 29 november GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini gaat namens het Europees Parlement aan de slag met de herziening van de bestaande Europese regels voor het uitzetten van personen die niet in de EU mogen blijven, naar hun land van herkomst. De huidige wet dateert uit 2008 en wordt door de EU-landen niet volledig toegepast. Desondanks vond de Europese Commissie het nodig in september een nieuw wetsvoorstel op tafel te leggen.

‘De Europese Commissie is bezweken onder de politieke druk van onze Europese leiders die thuis spierballentaal bezigen, terwijl ze niet eens in staat zijn gebleken de huidige wet toe te passen’, aldus Sargentini. ‘Bij een verantwoordelijk asielbeleid hoort een terugkeerbeleid, maar die moet humaan zijn en werken. Daar wil ik me voor inzetten.’

Het voorstel van de Europese Commissie richt zich op het opsluiten van mensen en het wegnemen van mogelijkheden tot vrijwillige terugkeer. ‘Een idiote benadering als je je bedenkt dat opsluiten en gedwongen terugkeer niet alleen inhumaan en ontzettend duur zijn, maar ook niet werkt. Vandaar dat we moeten toewerken naar een model waarin vrijwillige terugkeer voorop staat. Bied mensen perspectief in het land van herkomst zodat ze met opgeheven hoofd en zin naar huis gaan', aldus Sargentini.

Veel lidstaten hebben nooit geïnvesteerd in een functionerend terugkeerbeleid, stelt rapporteur Sargentini. ‘Een dienst als terugkeer en vertrek zoals we die in Nederland hebben, bestaat lang niet overal. Bovendien laat het debat rond de bed-bad-broodregeling zien hoe moeilijk het is om mensen uit te zetten. Dat doe je niet via de gevangenis. Reïntegratie is de sleutel tot vrijwillig vertrek. Mensen willen met opgeheven hoofd naar huis en daar niet afhankelijk worden van bijvoorbeeld hun familie.'

 

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook