Klimaatakkoord luidt einde tijdperk van fossiel in

PARIJS, 12 december - Vanavond is het Verdrag van Parijs definitief tot stand gekomen. Het betekent dat het Kyoto Protocol eindelijk een opvolger krijgt. Dit akkoord op de klimaattop in Parijs is de grootste stap op klimaatgebied in twintig jaar en betekent het einde van het fossiele tijdperk, aldus GroenLinks.

GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver zegt over het akkoord: “Dit klimaatakkoord gaat de wereld veranderen. Het is de grootste stap vooruit op klimaatgebied in twintig jaar. Dat is cruciaal voor de transitie naar een mondiale duurzame economie en geeft burgers en bedrijven die voorop willen lopen op het gebied van duurzame innovatie en investeringen de zekerheid waar ze al jaren om vragen. Parijs laat zien dat als alle landen in de wereld samenwerken we de grote problemen van onze tijd het hoofd kunnen bieden.”

In 2020 zal het 'Verdrag van Parijs' in werking treden. Nu zijn het 37 landen die actie moeten ondernemen tegen klimaatverandering, straks zullen het er zo een 195 zijn. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout volgt de onderhandelingen al jaren op de voet.

Eickhout: “Uiteraard had de tekst altijd beter gekund, maar het is een historische stap als vrijwel heel de wereld zich committeert aan het aanpakken van klimaatverandering.”

Het nieuwe akkoord stelt dat we de temperatuurstijging ver onder de twee graden moeten houden. Anderhalve graad moet nagestreefd worden. Dat laatste is noodzakelijk willen we zeker zijn dat er geen eilanden in de zee verdwijnen.

Eickhout: "Deze toezegging houdt in dat de EU meer moet gaan doen. We hebben ons beleid namelijk altijd op een temperatuurstijging van twee graden afgesteld en op de zwaar achterhaalde gedachte dat we de enigen zijn die strijden tegen klimaatverandering.” Klaver voegt toe:  “Nederland loopt al jaren achter op klimaatbeleid en zal de pas moeten versnellen. Nu moet ieder land hard aan de slag om ervoor te zorgen dat de doelen die wereldwijd zijn afgesproken ook gehaald worden. De Klimaatwet die Diederik Samsom en ik hebben voorgesteld speelt daar een belangrijke rol bij."

Opvallend was dat het proces zo soepel verliep. Normaal gesproken zijn er altijd landen die dwars liggen en al bezwaar maken bij het meest onbenullig procedureel voorstel. Deze week is dat volledig uitgebleven. Eickhout: "Dat heeft deels te maken met het feit dat het Franse voorzitterschap het diplomatisch knap gespeeld heeft. Deels. Want als iets helder is geworden in Parijs, is dat heel de wereld beseft dat we klimaatverandering tegen moeten gaan. En dat het snel moet gebeuren."

Bijna 200 landen gaan nationale klimaatplannen uitvoeren. Het nieuwe akkoord is dan ook een steun in de rug voor het duurzame bedrijfsleven. En het zijn niet alleen de toezeggingen in het verdrag die van belang zijn. Eickhout: "De afgelopen week zijn talloze nieuwe initiatieven gelanceerd en honderden miljarden aan geld voor onderzoek en duurzame projecten vrijgekomen. Investeerders die hun troeven op fossiel hebben gezet, zullen zichzelf achter de oren krabben. Het einde van het fossiele tijdperk is een forse stap dichterbij gekomen. De wereld beseft dat het bittere noodzaak is om de aarde en onze kinderen in bescherming te nemen."

  • Tijdens de klimaattop hielden Eickhout, Klaver en GroenLinks-medewerkers op Climatemoment.nl de stand van zaken van de klimaattop bij met liveblogs, analyses en achtergrondinformatie
Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook