Klimaatonderhandelingen Bonn afgesloten: hoog tijd dat Dijsselbloem bijdrage levert aan het debat

BONN/BRUSSEL, 24 oktober - De klimaattop in Parijs komt steeds dichterbij. Vrijdagavond is de laatste Bonn-onderhandelingsronde afgesloten, waar de tekst is opgesteld die het uitgangspunt moet vormen voor de uiteindelijke verdragsonderhandelingen in Parijs eind dit jaar. “Er is niet voldoende vooruitgang geboekt en dat is wederom te wijten aan dé olifant in de kamer: klimaatfinanciering”, aldus GroenLinkser Bas Eickhout die namens de Groene fractie in het Europees Parlement zal afreizen naar Parijs.

Eickhout: "Aan het begin van deze derde en laatste Bonn-bijeenkomst begon men met een sterk ingekorte tekst van 20 pagina's, die is echter weer gegroeid tot 55 pagina's. De vorige versie negeerde een aantal belangrijke zaken, zoals het afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen en het opleggen van verplichtingen voor internationale scheep- en luchtvaart. Maar helaas is de uitdijing in tekst voornamelijk een teken van onenigheid over onopgeloste kwesties."

Er was gegronde kritiek deze week van de ontwikkelingslanden. Zij betoogden dat de tekst uit balans was, met te weinig zekerheden rondom de voor hun belangrijke zaken: aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering, compensatie voor klimaatschade en met name internationale klimaatfinanciering. “Er zijn allerlei opties terug in de tekst gebracht, maar uit de onderhandelingen van deze week blijkt dat de westerse wereld deze onderwerpen zoveel mogelijk buiten het wettelijk bindende kader probeert te houden”, zegt Eickhout.

Eickhout: "Dit was gelukkig niet de laatste stop voor Parijs. Zo komen ministers van over heel de wereld van 8 tot 10 november samen tijdens een zogenaamde pre-COP-bijeenkomst in Parijs en ook de G20 zit nog in de pijpleiding, maar het is duidelijk dat het tijd is om een sprint in te zetten. De EU kan daarvoor het startsignaal geven door eindelijk concreet te worden over hun bijdrage aan internationale klimaatfinanciering. De Europese ministers van financiën moeten in beweging komen. Waar is Dijsselbloem in dit debat?"

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook