Klimaattop Bonn: Europa aan zet om Parijs te halen

Bonn, 18 november - De Klimaattop in Bonn is ten einde. Traditioneel werd de laatste dag weer een lange, maar werd deze uiteindelijk afgesloten met afspraken hoe het komend jaar het ambitieniveau van de deelnemende landen opgeschroefd kan worden. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout zat zoals altijd dicht op de onderhandelingen en haalt opgelucht adem dat de partijen na lang onderhandelen tot een bevredigend resultaat zijn gekomen. "In Parijs zijn goede afspraken gemaakt, maar daar redt je het klimaat niet mee. Het gaat uiteindelijk om actie en wel nu. We zien dat afgelopen jaar wederom de uitstoot gestegen is, terwijl we die juist naar beneden willen krijgen. Het proces om dit voor elkaar te krijgen is in gang gezet, maar vandaag bleek weer dat zonder leiderschap het erg lang kan duren."

 

De uitwerking van het beoordelingsproces van de nationale klimaatplannen, die volgend jaar tijdens de COP24 in Polen moet plaatsvinden, was de belangrijkste kwestie waarover deze week overeenstemming moest worden gevonden. Eickhout: "Bepaald geen klein bier: de nationale klimaatplannen, die de basis van het Parijsakkoord vormen, schieten ernstig tekort. Maar zonder een politieke erkenning van dat probleem is het lastig om de plannen aangepast te krijgen. Om dat proces in werking te laten treden waren lange onderhandelingen nodig: over geld, over hoe je de plannen doorrekent en hoe je het ambitieniveau kan aanpassen. Dat zijn diplomatieke gevechten op het scherpst van de snede.”

 

Voorzitter Fiji, dat handig gebruik maakte van een hoge gunfactor, heeft het beoordelingsproces omgedoopt tot 'Talanoa-dialoog'. De dialoog wordt uitgesmeerd over een heel jaar. Zogeheten 'non-state actors' als steden en NGOs kunnen op die wijze een grote rol spelen, waardoor momentum op de klimaattop in Polen gecreëerd wordt. Dit vergroot volgens Eickhout de kans dat de COP24 tot een ophoging van de nationale klimaatplannen gaan leiden. “Stoorzender Polen is dan namelijk de gastheer en dus is het verstandig om niet een jaar te wachten om op die top tot nadere afspraken te komen. Door nu komend jaar al kritisch ieders nationale belofte te bespreken en te verbeteren, kan voorkomen worden dat in Polen de boel in elkaar stort. Bovendien zal tijdens de top volgend jaar Fiji dit proces blijven begeleiden.”

 

Daar is echter nog een belangrijk element voor nodig: vervanging van het VS-China motorblok dat in de Obama-tijd telkens de blauwdruk voor internationale afspraken maakte. Concrete besluiten bleven, op de Talanoa-dialoog na, uit. Zo werd bijvoorbeeld nauwelijks vooruitgang geboekt omtrent de uitwerking van de details van het Parijsakkoord. Volgens Eickhout dreigt 2018 een verloren jaar te worden als dit niet snel verandert. “Dit is het moment voor de EU om in het leiderschapsgat van de VS te springen. Dat betekent echter dat je een geloofwaardige onderhandelingspartner moet vormen. Daar hoort geen openbaar gesteggel over formaliteiten op een internationale toneel bij, zoals we deze week zagen. De rijen moeten gesloten worden. Het onderlinge wantrouwen leidde vannacht ook weer tot urenlange onderhandelingen over punten komma's. ” 

 

Het is volgens Eickhout daarom cruciaal dat de EU bronnen voor internationale klimaatfinanciering gaat creëren. Daarnaast is een ambitieniveau waaraan anderen landen zich kunnen optrekken essentieel. Eickhout is dan ook positief over het optreden van Nederland dat pleitte voor 55% minder uitstoot in 2030 in plaats van de nu geldende 40% in Europa. “Het is erg hoopvol dat Nederland daar een positieve rol in begint te spelen. Wat betreft financiering is Nederland nog altijd erg terughoudend, maar het feit dat de Minister Eric Wiebes op het hoogste klimaatpodium uidroeg dat de Europese doelstelling voor 2030 omhoog moet, was behulpzaam. Hopelijk smaken de positieve reacties die zijn optreden heeft opgeleverd naar meer.”

 

Nu is het zaak om de druk voor ophoging van de EU-doelstelling naar 55% CO2-reductie verder op te voeren. Om daar te komen, zal Nederland echter ook meer open moeten staan als het gaat om de Europese afspraken rondom energiebesparing en duurzame energie. “Hoe meer EU-landen een voortrekkersrol rondom ambitie en financiering innemen, hoe aannemelijker het wordt dat de EU er internationaal voor kan gaan zorgen dat knopen worden doorgehakt. Alleen dan kan de cruciale COP24 van volgend jaar een succes worden.”

 
Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook