Klimaattop: De laatste loodjes in Lima

LIMA, 12 december – Vandaag gaat een lange laatste dag in van onderhandelingen over de aanpak van klimaatverandering op de klimaattop van de Verenigde Naties. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is zoals ieder jaar aanwezig en is voorzichtig positief over de mogelijke uitkomsten.

Eickhout: “Zoals elk jaar zijn de wensen van ontwikkelde en ontwikkelingslanden nogal verschillend. Maar met een deal tussen VS en China op zak en een duidelijke wil van iedereen om tot een deal te komen, lijkt Lima wel de stap te kunnen zetten die een akkoord in Parijs volgend jaar dichterbij brengt.”

De discussies in Lima zijn vandaag nog in volle gang en gaan vooral over het proces om tot een wereldwijd bindend akkoord te komen op de klimaattop in Parijs volgend jaar. Alle landen zullen hun ambities begin volgend jaar op tafel moeten leggen zodat er een berekening gemaakt kan worden van de effecten van al die beloftes. Daarnaast zal er genoeg geld bijeen gebracht moeten worden om het zogenaamde Groene Klimaatfonds levensvatbaar te maken. Dit fonds is ingesteld om de gevolgen van klimaatverandering in de armste landen aan te kunnen pakken en om de duurzame economie te stimuleren. “Dit fonds is cruciaal om de ontwikkelingslanden mee te krijgen in een deal, zoals voor de Verenigde Staten het juist weer cruciaal is dat opkomende economieën als China ook een aandeel leveren in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen.”

In Lima zou ook de concepttekst voor de top in Parijs geschreven worden. Die tekst bevat nog steeds zeer veel amendementen waarover nog geen besluit genomen is. Eickhout had graag al meer een richting gezien, maar is niet ontevreden. “In die tekst staan veel voorstellen waar ik van hoop dat die overleven. Een daarvan is bijvoorbeeld het uitfaseren van fossiele brandstoffen in 2050. Dat zou betekenen dat we over 35 jaar geen olie meer gebruiken.”

Op de website klimaat.groenlinks.nl staan blogs van Eickhout vanuit Lima en veel achtergrondartikelen over klimaatverandering en de onderhandelingen op de klimaattop.

-----
Noot voor de redactie: Eickhout is in Lima tot zaterdagavond (Peruaanse tijd). Het is in Lima zes uur vroeger dan in Nederland. Tot zaterdagavond is Eickhout beschikbaar voor de pers. Vanaf maandagochtend is hij in Straatsburg bij de vergaderingen van het Europees Parlement.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook