Klimaattop Lima afgesloten met ondermaats resultaat

LIMA, 13 december - De weg naar een deal op de volgende klimaattop in Parijs is geopend. In Lima is de VN-top over klimaatverandering afgelopen en zijn er minimale stappen gezet om klimaatverandering aan te pakken. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is teleurgesteld in het resultaat.

“Het is duidelijk dat alle landen in de wereld de urgentie van klimaatverandering duidelijk inzien, dat is de winst van deze top. De discussie over hoe dit aan te pakken en wie welke stappen moet zetten, blijft nog werk in uitvoering: en dat baart me grote zorgen.”

“De deal die China en de VS sloten in oktober leek een hefboom te worden voor concrete stappen in Lima, maar die zijn vrijwel uitgebleven. Veel besluiten zijn nu vooruitgeschoven naar Parijs waardoor het risico bestaat dat deze eindigt zoals in Kopenhagen: teleurstellend.”

Eickhout wijst erop dat de uitkomst van deze top er niet voor zorgt dat de temperatuur op de wereld minder dan twee graden oploopt. “Daar zijn meer stappen voor nodig. Tegelijk zien we dat het bedrijfsleven, lokale overheden en burgers langzaam maar zeker naar een toekomst met minder uitstoot bewegen. Het is aan ons, aan de politiek om dit proces te versnellen zodat latere generaties niet met sociale en milieukosten van klimaatverandering opgescheept zitten.”

Om die reden is het van groot belang dat in Parijs volgend jaar ambitieuze bindende doelen worden vastgesteld en dat er afspraken worden gemaakt over hoeveel geld de rijkere landen steken in een Groen Klimaatfonds om investeringen te kunnen doen in ontwikkelingslanden. Daar wordt namelijk klimaatverandering het hardste gevoeld en daar is de investeringsruimte om over te gaan naar een duurzame economie beperkt.

Eickhout had liever gezien dat er in Lima al concretere stappen op dit punt gemaakt zouden zijn, maar dat bleek niet mogelijk. “De kloof tussen rijk en arm is in de afgelopen jaren een loopgraaf geworden. Gelukkig liggen er nu wel voorstellen om dit te overbruggen, maar vooralsnog geen overeenstemming. Ik heb goede hoop dat dit zal lukken, maar dan is publieke druk essentieel. Wij zullen dan ook het komend jaar campagne voeren om onze regeringsleiders mee te krijgen in de aanpak van klimaatverandering.”

GroenLinks hield op klimaat.groenlinks.nl een uitgebreide website bij over de klimaattop, met daarop blogberichten, video's en achtergrondinformatie.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook