Kroes legt Europese cloudstrategie in handen van Amerikaanse leverancier

BRUSSEL, 31 maart 2014 - Europarlementariër Judith Sargentini van GroenLinks stelt vragen aan de Europese Commissie over de bekendmaking dat het Amerikaanse Hewlett Packard (HP) opdracht heeft gekregen van de Europese Commissie om een vertrouwelijke clouddienst (CoCo) te bouwen op basis van het eigen besturingssysteem HP CloudOS. Sargentini is verbijsterd dat eurocommissaris Neelie Kroes voor de ontwikkeling van een vertrouwelijke dienst kiest voor een Amerikaanse leverancier, aangezien die valt onder Amerikaanse spionagewetten als FISA en Patriot Act: “Hoe kun je na Snowden nog op Amerikaanse bedrijven vertrouwen voor je vertrouwelijke gegevens? Met de keuze voor HP zet Kroes de deur open voor Amerikaanse datagraaierij door de NSA.”

Sargentini heeft eerder bij de Europese Commissie aangedrongen op het stimuleren van Europese clouddiensten. Een rapport van haar hand van die strekking is aangenomen door een grote meerderheid van het Europees Parlement. Sargentini: “Het is toch van de ratten besnuffeld dat we nu miljoenen weggeven aan Amerikaanse bedrijven om een Europese clouddienst op te bouwen? Dat geld kan zoveel beter worden besteed.”

Vragen:
De Europese Commissie heeft opdracht verleend aan het Amerikaanse bedrijf HP voor het ontwikkelen van een Confidential en Compliant cloudcomputing platform (Coco). Vragen van Judith Sargentini (GroenLinks) aan de Europese Commissie:

  1. Heeft u gehoord van de Amerikaanse wetten Patriot en FISA en kent u de implicaties daarvan voor het werken met IT-bedrijven uit de Verenigde Staten?
  2. Bent u bekend met het rapport van het Europees Parlement over de onthullingen van de klokkenluider Edward Snowden, die in detail verslag heeft gedaan over de praktijken van de Amerikaanse inlichtingendiensten? Bent u bekend met programma's van NSA die erop gericht zijn massaal data te onttrekken aan de diensten van cloudcomputingbedrijven?
  3. Erkent u dat als gebruik wordt gemaakt van Amerikaanse leveranciers van software er een extra groot risico bestaat dat deze software ingebouwde aftapvoorzieningen bevat ten behoeve van Amerikaanse inlichtingendiensten? Hoe verenigt u uw keuze voor HP met uw eigen uitspraak dat Europa een eigen cloud infrastructuur nodig heeft om de gegevens van Europese burgers, bedrijven en overheden veilig op te kunnen slaan?
  4. Welke stappen heeft u tot nu toe precies gezet om de ontwikkeling van een onafhankelijke Europese cloudindustrie te stimuleren in reactie op het rapport van het Parlement over de door de Commissie voorgestelde cloudstrategie? Kunt u een overzicht geven van investeringen en subsidies door de Europese Commissie voor ontwikkeling van cloudcomputingdiensten aan Europese, Amerikaanse en overige bedrijven in de afgelopen vijf jaar?
Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook