Lijst met zorgen over Poolse rechtsstaat groeit verder

BRUSSEL, 28 februari - Vanmiddag (na 15u) debatteert het Europarlement over het uithollen van de Poolse rechtsstaat. De Europese Commissie startte vlak voor kerst een artikel 7-procedure waarmee Polen wordt aangesproken op de verslechtering van de rechtsstaat. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini, woordvoerder voor de Europese Groenen op bescherming rechtsstaat en democratie, maakt zich zorgen over de lakse houding van Polen en laakt het zwijgen van Europese regeringen in deze kwestie. Ze dient een aantal amendementen in op de resolutie die het EP morgen in stemming brengt over de kwestie.

Sargentini vindt dat het tijd wordt dat de lidstaten tot actie over gaan. “Terwijl de EU-landen zich al die tijd al zitten te bedenken hoe zij willen omgaan met de situatie, wordt de lijst met zorgen alsmaar langer en situatie nijpender. Eurocommissaris Frans Timmermans verdient steun van lidstaten om Polen tot de orde te roepen.”

In de afgelopen twee jaar heeft de Poolse regering de rechterlijke macht ingeperkt, fundamentele rechten van burgers aangetast en het medialandschap aan banden gelegd. Voor het eerst in de geschiedenis van de Europese Unie is een artikel 7-procedure gestart om de democratie en de rechtsstaat van een EU-land te beschermen tegen verdere aantasting door politiek wanbestuur.

Nieuwe zorgen

De start van de artikel 7-procedure door de Commissie heeft de Poolse regering niet weerhouden nieuwe wetten in te voeren die ingrijpend de rechtsbescherming ondermijnen. Zo wil zij abortus in medische gevallen wanneer de foetus een aanzienlijke handicap of ziekte heeft, verbieden. “Terwijl 96 procent van de abortussen die nu legaal worden uitgevoerd vanwege deze reden worden gedaan,” aldus Sargentini.

Daarnaast nam het Pools parlement vorige maand een wet aan die  beschuldigingen tegen Polen of de Poolse bevolking van medeplichtigheid aan misdrijven tijdens de tweede wereldoorlog strafbaar maken. “Ik hoef niet uit te leggen waarom dit de vrijheid van meningsuiting en academische vrijheid ernstig aantast. Los van het morele oordeel wat je hierover kunt hebben.”

Verder stemde het parlement vorige maand in met een wet over de organisatie van de VN-Klimaattop (UNFCCC COP24) die eind dit jaar in Polen plaats vindt. Spontane demonstraties tijdens de top worden verboden en alle persoonlijke gegevens van alle deelnemers - van vrijwilliger tot staatshoofd - van de top worden verzameld, bewaard en gebruikt door de Poolse politie zonder instemming van de persoon in kwestie. Sargentini deelt de zorgen van een aantal NGO’s over de wet die direct de klimaattop raakt. “Dit staat op gespannen voet met het recht op vereniging en databescherming en beperkt in grote mate de vrijheid van demonstratie.”
 
Vandaar dat Sargentini op onder andere deze punten amendementen indient om ook naar deze ontwikkelingen te kijken en ze mee te nemen in het proces. 

Het Europarlement nam in november vorig jaar al een resolutie aan waarin het duidelijk maakte zelf een artikel 7-procedure te willen starten, en stemt morgen over een resolutie waarin het de Commissie ondersteunt in deze stap. Het Parlement wil dat de EU-landen snel met maatregelen komt. Sargentini: “Wanneer landen lid worden van de EU dan moeten zij zich houden aan onze gedeelde basisregels. Dat is: een eerlijke democratie, een onafhankelijke rechterlijke macht, het garanderen van fundamentele rechten. Het is nu aan de Europese regeringsleiders om die basisregels ook te handhaven als een land al lid is van de Europese Unie. De vraag is dan ook wat gaan Europese regeringsleiders nu doen om de Poolse democratie en rechtsstaat te redden?”

Namens het Europarlement leidt Sargentini een onderzoek naar een artikel 7-procedure voor Hongarije - haar rapport zal dit voorjaar verschijnen.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook