Meerjarenbegroting buitenlandbeleid slecht voor armsten in de wereld

STRAATSBURG, 14 juni - De voorstellen voor de meerjarenbegroting voor buitenlandbeleid, die de Europese Commissie vandaag presenteerde, laten een nieuwe geopolitieke realiteit zien. “Tot nu toe bestond het beleid uit: democratie bevorderen, mensenrechten verdedigen en het bestrijden van armoede, maar dit dreigt naar de achtergrond te verdwijnen,” concludeert GroenLinks-Europarlementarier Judith Sargentini. Zij ziet dat de Europese Commissie er nu voor kiest om vooral migranten koste wat kost tegen te houden in plaats van hen te helpen hun land op te bouwen.

Sargentini ziet dat een trend voortgezet wordt: “Al sinds het dieptepunt van de vluchtelingencrisis in 2015 werd stelselmatig een greep gedaan uit het ontwikkelingsbudget voor doeleinden die vooral gericht waren op het tegenhouden van migranten.” Met speciale trust funds en informele deals werd geld dat voor het bestrijden van armoede was bestemd beschikbaar gemaakt om grenzen af te sluiten. Het Europees Parlement was kritisch en verwees keer op keer naar het eigenlijke doel van deze ontwikkelingsbudgetten: het duurzaam bestrijden van armoede in de wereld.

Lidstaten hebben sinds de oprichting van de Europese Dienst voor Extern Optreden van de Europese Commissie, waar Federica Mogherini aan de leiding is, geen trek om geld vrij te maken waar deze dienst mee kan werken. Nu lijkt de Europese Commissie vooral door het schuiven met budgetten een oplossing te hebben bedacht.

De Europese Commissie stelt voor om het ontwikkelingsbudget samen te voegen met andere budgetten voor buitenlandbeleid en binnen dit nieuwe instrument de flexibiliteit te maximaliseren. Met dit budget kan vervolgens Mogherini haar beleid gaan uitvoeren. “Dat 74 procent van deze pot geld voorheen bestemd was voor ontwikkelingsbeleid zal na samenvoeging niks meer uitmaken,” vreest Sargentini. “De minstbedeelden in de wereld zullen de komende jaren het meeste gaan inleveren.” 

De flexibel te besteden bedragen die in het instrument zitten zijn in te zetten bij crises of onvoorziene gebeurtenissen, naast het aparte fonds voor noodhulp. Sargentini wijst erop dat flexibiliteit en ontwikkelingssamenwerking niet samen gaan. “Het bestrijden van armoede vraagt om voorspelbaarheid en een lange termijn visie”. Dat het instrument hier ook niet voor bedoeld is blijkt uit het feit dat armoedebestrijding ontbreekt in de lijst van specifieke doelen.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook