Migratie-agenda Europese Commissie ontbeert langetermijnvisie

BRUSSEL, 13 mei 2015 - De Europese Commissie presenteerde woensdag vervroegd de Europese agenda voor migratie. Het zestien pagina's tellende document bevat een aantal goede, ambitieuze voorstellen maar faalt volgens GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini waar het in de kern om draait: hoe zorgen we er voor dat mensen op een veilige en legale manier naar Europa komen en niet Russisch roulette spelen met de verdrinkingsdood?

Sargentini: "De Europese Commissie steekt in op kortetermijnoplossingen zoals een noodreactie op de toestroom van vluchtelingen, maar zwijgt over hoe de mobiliteit van arbeidsmigranten en het gezinsherenigingsbeleid verbeterd kan worden. Het is nauwelijks een agenda te noemen. Concrete, en vernieuwende, langetermijnplannen ontbreken."

Op papier is er een geharmoniseerd Europees asielbeleid dat in de praktijk door de verschillende EU-lidstaten anders en vaak te restrictief wordt uitgelegd. "Dat is schrijnend als we bijvoorbeeld kijken naar het gezinsherenigingsbeleid in Nederland," legt Sargentini uit. "Erkende Syrische vluchtelingen hebben recht op een familieleven en daarmee op gezinshereniging, maar kunnen niet hun achttienjarige dochter of zoon uit het oorlogsgebied halen omdat ze meerderjarig is." Het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens heeft zich hier al negatief over uitgelaten.

De Europese Commissie zou volgens Sargentini beter moeten nadenken over legale migratie, omdat juist die dochter of zoon op de boot stapt om de gevaarlijke overtocht te maken. Sargentini wijst er daarnaast op dat een deel van de overstekers komt om te werken in het illegale circuit. "De Europese Commissie kiest er voor weg te kijken en de informele arbeidsmarkt te negeren. Een verantwoordelijke toekomstgerichte agenda voor migratie doet ook voorstellen voor een legale toegang voor arbeidsmigranten."

De Europese Commissie wil aan het einde van dit jaar nog met een voorstel komen die een automatische verdeelsleutel van vluchtelingen over Europa afdwingt. Sargentini is positief over deze stap waar GroenLinks al jaren voor pleit. Wel vreest zij dat de onwillige houding van de EU-lidstaten nog roet in het eten kan gooien. Het opnemen van door de UNHCR geselecteerde vluchtelingen uit de regio, blijft bovendien steken op vrijblijvendheid.

Er is verandering nodig. De situatie op de Middellandse Zee, de conflicten en armoede in Afrika en Azië schreeuwen om een andere, ambitieuzere aanpak, en de Europese Commissie grijpt de kans niet om dat aan te bieden. Sargentini zal in het Europees Parlement de komende week pleiten voor een humaner Europees asielbeleid, die mensen een mogelijkheid bieden om op een veilige en juiste manier naar Europa te komen. "Dat Mogherini ondertussen bij de VN pleit voor militaire interventie aan de kust van Libië is daarvan het tegenovergestelde. Dat maakt de situatie alleen maar onveiliger voor mensen die oorlog ontvluchten."

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook