Milieucommissie Europarlement wil binnen drie jaar van glyfosaat af

BRUSSEL, 19 oktober - De milieucommissie van het Europees Parlement heeft opgeroepen tot uitfasering binnen drie jaar van het gebruik van glyfosaat in de landbouw en een vrijwel per direct verbod buiten deze sector.  GroenLinks-Europarlementarier Eickhout maakte bezwaar tegen het voornemen van de Europese Commissie om de licentie van dit landbouwgif nog tien jaar uit te breiden: “Dit is ook een oproep aan de nieuwe Nederlandse regering, die met een onverantwoord lange hernieuwde toelating van glyfosaat lijkt in te willen stemmen.”

Op 16 december 2017 loopt de toelating van glyfosaat tot de Europese markt af. De Europese Commissie wil deze pesticide opnieuw voor tien jaar toelaten. Dit is onacceptabel voor een aantal EU-landen en het Europees Parlement. Eickhout: “Glyfosaat doodt zo'n beetje elke plant en insect waarmee het in aanraking komt. Vervolgens is de wetenschap in discussie over de vraag of dit middel kankerverwekkend is. Er zijn duurzame alternatieven en dus zie ik geen enkele reden om risico's te nemen door dit middel voor langere tijd toe te laten.”

Naast een volledig verbod in 2020, vindt de milieucommissie ook dat er middelen vrijgemaakt moeten worden om boeren te helpen bij de overgang naar duurzamere landbouwmethodes. Eickhout vindt dat logisch: "Veel boeren willen wel, maar kunnen niet anders. Steun in de overgang naar glyfosaatvrije landbouw is dan ook gerechtvaardigd” 

Het Europees Parlement heeft geen wetgevende macht op dit onderwerp, maar heeft een adviserende rol. “Uiteindelijk zijn het de EU-landen die moeten beslissen. Er is grote druk op de Europese Commissie om met een voorstel te komen dat niet de chemische industrie, maar mens en milieu in bescherming neemt. Dat maakt het extra wrang dat Nederland nu wel met het Commissievoorstel van tien jaar onbelemmerde toelating in zee lijkt te gaan,” aldus Eickhout. Totnutoe had Nederland zich onthouden in de stemming over toelating van glyfosaat.

Volgende week stemt het voltallige Europese Parlement over de resolutie. Momenteel staat de stemming van de EU-landen gepland voor 25 oktober.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook