Milieucommissie pleit voor Europese markttoezicht nieuwe automodellen

BRUSSEL, 29 november - De milieucommissie van het Europarlement wil op aandringen van Europarlementariër Bas Eickhout dat een onafhankelijke Europees agentschap voortaan de goedkeuring van nieuwe automodellen voor de Europese markt in het oog houdt. Tijdens de hoorzittingen van de enquêtecommissie Dieselgate bleek dat de goedkeuring door EU-landen zelf grote vraagtekens opwerpt.

Eickhout: “Hiermee pakken we het probleem aan dat EU-landen hun eigen autoindustrie de hand boven het hoofd houden. We zijn er in geslaagd om het al behoorlijk goede voorstel van de Europese Commissie op een aantal aspecten substantieel te verbeteren, onder andere met onafhankelijk Europees toezicht.”

Op aandringen van de Europese Groenen stelt de milieucommissie voor om markttoezicht over te hevelen naar een onafhankelijk agentschap. Dat markttoezicht is nu nog door de individuele EU-landen geregeld, maar stelt in veel landen weinig of niks voor. “Zo voorkomen we dat als een auto in EU-land wordt goedgekeurd, het automatisch op de hele Europese markt verkocht kan worden, zonder dat er ooit nog naar om wordt gekeken. We moeten deze maas in onze Europese regelgeving dichten ”, stelt Eickhout.

De Europese Commissie publiceerde in januari van dit jaar een voorstel voor herziening van Europese regelgeving, in een poging om de problematische aspecten van de typegoedkeuring concreet aan te pakken. Zo wordt de financiële afhankelijkheid tussen testhuizen, typegoedkeuringsautoriteiten en autofabrikanten losgekoppeld.

Verder draagt de milieucommissie op om meer aandacht te besteden aan transparantie en vermoedens van derde partijen, zoals ngo’s of onafhankelijke experts. Eickhout: “Zonder de ICCT, een NGO die samen met de Californische autoriteiten onderzoek deed, waren de autoriteiten in de VS het hele dieselschandaal nooit op het spoor gekomen. Het is belangrijk dat vermoedens van fraude serieus worden onderzocht, zo blijkt wederom na alle nationale onderzoeken in verschillende EU-lidstaten.”

Het opinierapport is de eerste beoordeling van een parlementscommissie over dit voorstel. Eickhout hoopt dan ook dat de leidende commissie voor Interne Markt (IMCO), de aanbevelingen onder de loep neemt. “De enquêtecommissie toont eens te meer de problematiek aan van het beschermen van de nationale autoindustrie. Om dit tegen te gaan is meer Europese samenwerking noodzakelijk: dat is niet alleen goed voor milieu en gezondheid maar het zorgt ook voor meer druk tot innovatie, wat de Europese autosector alleen te goede kan komen.”

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook