Milieucommissie steunt voorstel Eickhout terugdringen superbroeikasgas

Brussel, 30 januari 2014 - De milieucommissie van het Europarlement heeft officieel ingestemd met wetgeving over het uitbannen van het gebruik van superbroeikasgassen. Eind vorig jaar bereikte GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout als hoofdonderhandelaar van het Europarlement een deal met de Europese ministers over deze F-gassen. F-gassen worden veel gebruikt in koelingen en airconditioningsystemen maar zijn tot 22.000 keer schadelijker dan CO2.

Eickhout: "Om klimaatverandering tegen te gaan, moet het gebruik van deze superbroeikasgassen drastisch worden teruggeschroefd. Europa zet nu de eerste stap op weg naar een globale overeenkomst om deze F-gassen uit te bannen. Honderden groene ondernemingen, die nu al met milieuvriendelijkere koelsystemen werken, profiteren van deze deal."

De deal werd door de New York Times als een "doorbraak" bestempeld. Het uiteindelijke doel, een wereldwijde overeenkomst om F-gassen uit te faseren, was namelijk nog nooit zo dichtbij. In het akkoord staat dat Europa vanaf 2015 een quotasysteem instelt. In een periode van vijftien jaar mogen producenten steeds minder F-gassen op de Europese markt brengen via hun producten. In 2030 moet het gebruik van F-gassen met bijna tachtig procent zijn gedaald. Er bestaan al nieuwe technieken om de F-gassen te vervangen. In het akkoord dat Eickhout wist te sluiten staat dan ook een aantal totaalverboden op superbroeikasgassen, bijvoorbeeld in grote koelsystemen die in supermarkten gebruikt worden.

Helaas kon Eickhout geen akkoord bereiken met de raad van Europese ministers over een totaalverbod op het gebruik van de superbroeikasgassen in airconditioning. De kleine airconditioningssystemen die mensen vaak zelf installeren, lekken relatief veel F-gassen. We importeren bijna negentig procent van deze systemen uit China, terwijl Europese bedrijven nu al volop aan het investeren en innoveren zijn met milieuvriendelijke alternatieven. “Een gemiste kans dat deze Europese bedrijven geen steun in de rug krijgen voor een verbod op F-gassen in airconditioning”, constateert Eickhout.


De nieuwe wetgeving uit het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door het voltallige Europarlement in maart en door de Raad van Ministers. De verordening zal naar verwachting vanaf 2015 in werking treden.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook