Nationale klimaatdoelstellingen voor 2030 zijn ontoereikend

BRUSSEL, 24 januari - “Met deze instelling gaan we nooit aan de verplichtingen van het Parijsakkoord voldoen.” GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout reageert teleurgesteld op de stemming van woensdag waarin de milieucommissie van het Europees Parlement akkoord ging met ontoereikende nationale CO2-reducties voor landbouw, transport, gebouwen en afval tussen 2020 en 2030. Gezamenlijk zorgen deze sectoren voor bijna zestig procent van de Europese broeikasgasuitstoot.

De EU als geheel komt in totaal uit op dertig procent minder CO2-uitstoot in 2030. Dat is bij lange na niet in lijn met het klimaatakkoord, daarvoor moet de EU op een afname van bijna honderd procent zitten in 2050, stelt Eickhout. “Door de komende jaren zo te treuzelen, komen we de jaren erna voor een haast onmogelijke opgave te staan en zullen de totale kosten in de betreffende sectoren veel hoger uitvallen. Een gemiste kans. De hete aardappel wordt weer verder doorgeschoven.”

Daar komt nog eens bij dat er ook een aantal mazen in het akkoord zitten waardoor de reeds lage reductieverplichting die is afgesproken, nog verder ondermijnt wordt. Eickhout: “Als je een doelstelling vaststelt, wordt de ambitie ervan mede bepaald door de manier waarop je berekent hoeveel CO2 er maximaal uitgestoten mag worden om de doelstelling te behalen. Bij die rekenmethode gaat het onder andere mis, met als gevolg dat er een paar miljoen ton CO2 meer de lucht ingaat dan zou moeten. De Europese Groenen stemden daarom tegen.”

“Het Europees Parlement is met een goede uitgangspositie de onderhandelingen met de EU-landen ingegaan. Daar is te weinig van terug te zien in het uiteindelijke resultaat,” stelt Eickhout. “Er had meer in gezeten als het Europarlement langer de rug recht gehouden had. Dit jaar is er een heel belangrijke internationale klimaattop in Polen, de COP24. We hebben een aantal Europese regeringsleiders die maar wat graag internationaal verkondigen dat de EU koploper in de aanpak van klimaatverandering is, die zullen nooit zonder een akkoord op zak naar die bijeenkomst afreizen.”

Eickhout blijft echter strijdvaardig: “De klimaattop in Polen moet aangepakt worden om de EU toezeggingen te laten doen om alsnog met hogere CO2-reducties te komen. De druk zal hoog zijn, omdat tijdens deze COP24 bekend wordt wat er moet gebeuren om klimaatopwarming onder de anderhalve graden te houden, en landen tevens publiekelijk verantwoording moeten afleggen over hun klimaatplannen.”

“Ik reken wat dat betreft op veel inzet van de Nederlandse regering de komende tijd. Dit is hét moment om de EU-wijde minus 55%-doelstelling voor 2030 uit het regeerakkoord werkelijkheid te maken,” aldus Eickhout.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook