Nationale klimaatplannen onder vergrootglas in Katowice

Brussel, 6 december GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout is de tweede week van de 24ste klimaattop aanwezig in het Poolse Katowice. Deze top is de belangrijkste sinds in 2015 het Parijsakkoord werd gesloten. Dit jaar worden voor de eerste keer de nationale klimaatplannen onder de loep genomen. Ook worden de regels van het Parijsakkoord verder uitgewerkt. Kortom, voor het eerst sinds 2015 moeten er weer knopen doorgehakt worden.

In Katowice zullen alle landen hun nationale klimaatplannen (die de basis vormen van het Parijsakkoord) tegen het licht houden en mogelijk herzien - dit is de zogeheten Talanoa Dialoog. We weten dat de huidige plannen, inclusief die van de EU, verre van voldoende zijn. Zouden al die plannen tot op de letter uitgevoerd worden, dan nog zitten we met minimaal drie graden temperatuurstijging. 

De volgende officiële herziening is pas in 2023. Als we de komende jaren missen, dan kunnen we het wel vergeten om ons aan de doelstelling van maximaal anderhalve graad te houden. Het VN-milieubureau schreef een aantal dagen geleden nog dat inspanningen maar liefst vervijfvoudigd moeten worden willen we de temperatuurstijging tot anderhalve graad beperken; en verdrievoudigd willen we onder de twee graden blijven.

Hier ligt een extreem belangrijke taak voor Europa als economische reus. Helemaal nu de VS het laten afweten. China kijkt de kat uit de boom: Kunnen er daadwerkelijk zaken worden gedaan met de EU? Kan de Europese Unie interne verdeeldheid overkomen en concrete toezeggingen doen? Om in lijn te zijn met de wetenschap moet de inzet van de EU opgehoogd worden van min 40 procent broeikasgasuitstoot in 2030 naar minimaal min 55. 

Tot op heden is het niet gelukt om een meerderheid van de Europese regeringsleiders achter een concrete ophoging te krijgen. De swingvote ligt bij Duitsland. Voor de Nederlandse regering is dit debat van enorm belang. Dit is het moment om de toezegging uit het regeerakkoord (min 55 procent uitstoot voor de EU in 2030) werkelijkheid te maken.

Tijdlijn

tot 7 december: discussies op ambtelijk niveau ter voorbereiding op de laatste week

10 - 14 december: ministers arriveren, discussies op politiek niveau

14 december: Rulebook en (mogelijk) conclusies Talanoa Dialoog moeten aangenomen worden

 

Podcast

Klimaatpraat met Bas Eickhout: S04E03: Mooie klimaatbeloftes zijn er genoeg, maar waar blijft het beleid?

De klimaattop in Katowice is begonnen, de Europese Commissie kwam met prachtige vergezichten om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken (maar vergeet beleid aan te scherpen) en in Nederland bespreekt de Tweede Kamer de klimaatwet van Jesse Klaver. Tijd voor een nieuwe klimaatpodcast met Europarlementariër Bas Eickhout.

Achtergrondinformatie

Op de website klimaat.groenlinks.nl staan blogs van Eickhout vanuit Katowice en veel achtergrondartikelen over klimaatverandering en de onderhandelingen op de klimaattop.

-----
Noot voor de redactie: Eickhout is in Katowice van maandag tot en met zaterdag en is dan beschikbaar voor de pers.

 

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook