Nieuwe EU-aardgaswetgeving bemoeilijkt monopoliepositie Poetin

Brussel, 3 april - Met de bekrachtiging van de herziene EU-aardgasrichtlijn door het Europees Parlement lijkt later vanmorgen een einde gemaakt te worden aan de voorkeursbehandeling voor gasleidingen uit derde landen. Dat zal gevolgen hebben voor Nord Stream 2.

Europarlementariër Bas Eickhout en Tweede Kamerlid Bram van Ojik zijn vanwege het aanzienlijke geopolitieke belang, zeer actief op het dossier. Ze zijn tevreden met het resultaat, helemaal gezien de eerdere patstelling. Maar beiden waarschuwen ook dat het hoofdstuk nog niet is afgesloten: "De nieuwe wetgeving vereist een zeer proactieve houding van de Nederlandse regering."

"Voor gasleidingen die volledig in de EU liggen, gelden al strikte eisen. Zo’n pijpleiding mag bijvoorbeeld geen eigendom zijn van de gasleverancier, en derde partijen moeten toegang tot de infrastructuur hebben. Voor leidingen van buiten de EU gaan nu in principe dezelfde spelregels gelden", stelt Eickhout.

Van Ojik: "Gelijke monniken, gelijke kappen. Al helemaal als het om Nord Stream 2 gaat.  Uiteraard zit Poetin daar helemaal niet op te wachten. Op z'n minst bemoeilijken de nieuwe regels de aanleg van de tweede Nord Stream pijpleiding. Komt de leiding er onverhoopt toch, dan is de kans groot dat er extra voorwaarden aan vast zullen zitten. De nieuwe wetgeving is instrumenteel om ervoor te zorgen dat Poetin met Nord Stream 2 geen krachtig middel in handen krijgt om de Europese solidariteit te ondermijnen."

Uitzonderingen

Eickhout: "Er zit een addertje onder het gras. Landen waar de leiding binnenkomt kunnen bij de Europese Commissie uitzonderingen aanvragen. De wijze waarop dat beoordeeld moet worden laat interpretatieruimte over. Een hard bevochten compromis dat nodig was om met name Duitsland aan boord te krijgen. Nord Stream 2 werkt nu als een splijtzwam tussen de EU-landen. De Duitsers willen de gasleiding koste wat kost door laten gaan en ze zullen ongetwijfeld uitzonderingen proberen te krijgen. Het wordt zaak dat die verzoeken zeer nauwkeurig en strikt behandeld worden. Aan de Nederlandse regering de taak om daar bovenop te zitten."

"Voorheen was de Nederlandse positie altijd dat Nord Stream 2 een puur commercieel project is, een aangelegenheid van private partijen. Dat Shell betrokken is bij de totstandkoming van de leiding zal daaraan ongetwijfeld bijgedragen hebben. Alsof Gazprom een normaal privaat bedrijf is. Na een succesvolle GroenLinks-motie is er gelukkig een einde gekomen aan die struisvogelpolitiek. Nu is het zaak om ervoor te zorgen dat de huidige regering op die lijn blijft zitten", aldus Van Ojik.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook