Nieuwe Europese Commissie mikt op juiste prioriteiten maar komt tekort op belangrijke punten

Straatsburg, 27 november 2019 - De nieuwe Commissie van Von der Leyen zet terecht in op een groene en digitale economie. Deze prioriteiten verdienen steun, maar veel hangt af van de de concrete invulling ervan. Het team van Von der Leyen moet nog aantonen dat het mooie woorden kan omzetten in concrete plannen. GroenLinks kan echter niet instemmen met deze nieuwe Commissie. Er zijn te veel  zorgen over de bescherming van de rechtsstaat en hoe we tot een sociaal en rechtvaardig Europa komen. Daarom onthoudt GroenLinks zich vandaag van de stemming.

GroenLinks-delegatieleider Bas Eickhout: “Deze Commissie verdient geen onvoorwaardelijke steun. Het team van Von der Leyen kent erg veel zwakke plekken. We zullen er alles aan doen om vanuit het parlement wetsvoorstellen bij te sturen en Von der Leyen's groene en digitale beloftes snel om te zetten in echte maatregelen, zoals een klimaatwet of een green new deal.”

Rechtsstaat: de verkeerde man op de verkeerde plek

GroenLinks is niet overtuigd dat de nieuwe Europese Commissie minstens zo streng optreedt tegen EU-landen waar de rechtsstaat geschonden wordt, als de huidige Commissie. Bovendien is het voor GroenLinks onacceptabel dat Olivér Várhely, een vertrouweling van de Hongaarse premier Orbán, kandidaat-lidstaten moet gaan toetsen op de kwaliteit van hun rechtsstaat. Tegen de Hongaarse regering loopt een artikel 7-procedure omdat het de rechtsstaat ondermijnt.

Sociale thema’s: geen oplossingen

Voor een echt eerlijk en sociaal Europa, moet de doorgeslagen marktwerking worden aangepakt. Dit heilige marktgeloof heeft enorme invloed op de kwaliteit van zorg, wonen en werk. Weliswaar toont de kandidaat-eurocommissaris voor Sociale Zaken Nicolas Schmit ambitie met een EU-breed minimumloon, maar zijn collega's voor Economie en Interne Markt zetten geen vraagtekens bij de doorgeslagen marktwerking. 

Migratie: afschuiven verantwoordelijkheid

Op gebied van migratie gaat de nieuwe Commissie door op dezelfde voet: het tegenhouden van migranten. De nieuwe Commissie wil inzetten op het sluiten van deals met landen buiten de EU om vluchtelingen tegen te houden, voordat zij Europa bereiken. Bovendien heeft team Von der Leyen nauwelijks oog voor de schendingen van de rechten van asielzoekers op Europees grondgebied. In veel van de landen waar de EU nu mee samenwerkt is de vluchtelingenopvang onmenselijk. De EU moet af van een niet-werkend migratiebeleid dat uitsluitend is gericht op het tegenhouden van mensen.

Stemming vanmiddag

De verwachting is dat de nieuwe Commissie vanmiddag een meerderheid in het Europees Parlement achter zich weet te krijgen, waarna het team van Von der Leyen aan de slag kan. Eickhout: “We wensen Von der Leyen en haar team veel succes de komende tijd. We verwachten op korte termijn de beloofde ambitieuze klimaatwet op onze tafel.”

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit berichtTwitter


Facebook


Whatsapp