Nieuwe Europese regels communicatiebescherming moeten scherper

BRUSSEL, 10 januari - “Europa moet een vuist maken tegen het online stalken van internetgebruikers door bedrijven. Het nieuwe voorstel biedt te weinig bescherming tegen het tracken van internetgebruikers via bijvoorbeeld advertenties of het WiFisignaal van je telefoon in winkelstraten. Dat moet echt beter.” Dat zegt Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks, in een reactie op de vandaag door de Europese Commissie gepresenteerde voorstellen voor herziening van de ePrivacy regels. Met de voorstellen wil de Commissie het communicatiegeheim en de vrijheid van meningsuiting op internet beter beschermen.

Hoewel Sargentini de nieuwe regels over het algemeen een verbetering vindt ten opzichte van de huidige situatie, is er volgens haar nog veel werk aan de winkel. Zo durft de Commissie het niet aan te vereisen dat bedrijven werkelijk open zijn over tracking van internetgebruikers: “Mensen bespieden voor commerciële doeleinden is funest voor de vrijheid en het vertrouwen van de internetgebruiker op lange termijn” stelt Sargentini. “De voorstellen moeten echt worden aangescherpt voor ze door het Europees Parlement kunnen worden goedgekeurd.”

Vandaag lanceerde de Commissie ook nog enkele andere nieuwe voorstellen voor de digitale economie, zoals over Big Data en Internet of Things. Systemen leunen vaak op gegevens die niet over personen gaan, maar ook daar is volgens Sargentini het laatste woord nog niet over gezegd: “Zelfs gegevens die niet over personen gaan, kunnen gebruikt worden om iets over je te leren. Bedrijven willen een compleet beeld krijgen van iedere burger, om meer winst te kunnen maken. Ik wil dat ze minder weten, zodat wij allemaal vrijer blijven en niet gemanipuleerd kunnen worden. We hebben afspraken nodig die limieten stellen aan hoe ver bedrijven kunnen gaan met het in kaart brengen van mensen.”

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook